2

Blýskání na zlatou éru

SINGAPUR – Zlepšují se vyhlídky na globální stabilitu a prosperitu, anebo se zhoršují? V době, kdy osvícení a pokrok v některých koutech světa jdou ruku v ruce s atavismem a stagnací jinde, to není snadná otázka. Můžeme však do ní lépe proniknout, pokud se zamyslíme nad třemi dalšími otázkami.

První otázka zní, zda Spojené státy dokážou získat zpět roli zdroje morálního vedení. Navzdory všem svým chybám Amerika takové vedení od konce druhé světové války poskytovala. Teroristické útoky z 11. září 2001 ale všechno změnily.

Vztek dohnal Američany k tomu, že po útocích podporovali politiku, kterou by kdysi pokládali za nemyslitelnou. Ve jménu „globální války proti teroru“ tolerovali mučení, akceptovali – a dokonce schvalovali – nezákonnou invazi do Iráku a dopustili, aby se nevinní civilisté stávali „vedlejšími ztrátami“ při útocích bezpilotních letounů.

Chce-li prezident Barack Obama obnovit morální vedení Ameriky, musí učinit zadost své rané rétorice – ztělesněné v jeho projevech v Istanbulu a Káhiře na počátku jeho prezidentského působení –, která demonstrovala skutečný ohled na utiskované. Během své první prezidentské kampaně v roce 2007 Obama napsal, že Amerika „nemůže ze světa vycouvat ani se ho snažit porobit zastrašováním. Musíme svět vést, činy i příkladem.“