Rozhádaná středoevropská pravice

Zastavuje se východoevropské politické kyvadlo? Od roku 1989 se ve střední Evropě toto kyvadlo po volbách střídavě naklánělo doprava a doleva. Chystá se maďarský premiér, mladý a zručný Viktor Orbán, s tímto jevem skoncovat?

Nemilosrdný program vstřebání pravicových politických rivalů pomohl Orbánově straně FIDESZ narůst do skoro takových rozměrů, jaké mají jeho levicoví, socialističtí rivalové. Vnitřní boje mezi socialisty navíc otupily jednu z jejich největsích politických výhod, totiž věcnou disciplínu a politickou profesionalitu, jež si s sebou přinesli z doby komunismu.

Orbánův zpola úspěsný pokus sjednotit pravici pod vlajkou FIDESZ je mezi rozvrácenými a rozhádanými pravicovými stranami střední a východní Evropy naprosto ojedinělý. Od pádu komunismu trpí středopravicové strany v Česku, Maďarsku, Polsku a Slovensku rozpolceností a chybějící vizí. I přesto, že se region vzpamatovává z dlouhých desítek let komunistického lajdáctví, pomohla roztřístěnost politické pravice levici, zastoupené v některých případech bývalými komunisty, regulérně vyhrát v demokratických volbách.

https://prosyn.org/8uBaiMbcs