0

Pravé poledne kapitalismu

Evropská škodolibost vyvolaná krachem firmy Enron je tatam. Postaraly se o to dva skandály: loňský okolo firmy Vivendi a letošní kolem společnosti Parmalat. Evropa teď musí podobně jako Amerika - a ostatně jako celý kapitalistický svět - nekompromisněji vyžadovat stíhání a potrestání bossů, kteří kořistí na svých společnostech.

Američtí žalobci v případu Enron učinili v poslední době významný pokrok, když někteří vysoce postavení darebáci jako Andrew Fastow přiznali vinu a projevili ochotu vypovídat proti někdejším kolegům. Pan Fastow půjde do vězení na deset let; lidem, proti nimž vypovídá, hrozí tresty ještě vyšší.

Zdá se, že se italští žalobci horlivě snaží, aby lidé, kteří vyplenili firmu Parmalat, zaplatili obdobnou cenu. V podobných případech však jde o víc než jen o okradené společnosti a podvedené akcionáře. V sázce zde není nic menšího než vnímání spravedlnosti trhu a politická podpora tržně orientované politice kdekoliv na světě.

Kapitalistické ekonomiky vytvářejí nerovnosti, mnohdy přímo výrazné. Do jisté míry a do jistého okamžiku jsou rozdíly v příjmech dány rozdílnými schopnostmi, úsilím, investicemi do vzdělání a tak dále. Tyto rozdíly hrají nezastupitelnou roli v tom, že poskytují žádoucí stimuly pro investice, práci, inovace a růst.