0

Může být Rusko velké?

CAMBRIDGE – V padesátých letech minulého století se mnoho Američanů obávalo, že Sovětský svaz předčí Spojené státy v roli vedoucí světové mocnosti. Sovětský svaz měl největší rozlohu na světě, třetí nejvyšší počet obyvatel, druhou největší ekonomiku a těžil více ropy a plynu než Saúdská Arábie.

Navíc SSSR disponoval téměř polovinou světového arzenálu jaderných zbraní, měl ve zbrani více mužů než USA a měl nejvíce osob zaměstnaných v oblasti výzkumu a vývoje. V roce 1952, pouhý rok po USA, odpálil vodíkovou pumu a v roce 1957 vyslal jako první do vesmíru družici.

Z hlediska měkké síly byla komunistická ideologie v poválečné Evropě atraktivní díky svému antifašistickému založení a ve třetím světě pak díky svému ztotožnění se s hnutími za národní nezávislost. Sovětská propaganda navíc aktivně přiživovala mýtus o nevyhnutelném vítězství komunismu.

Nikita Chruščov se v roce 1959 slavně holedbal, že Sovětský svaz překoná USA do roku 1970, nejpozději do roku 1980. A ještě v roce 1976 sdělil Leonid Brežněv francouzskému prezidentovi, že do roku 1995 ovládne komunismus svět. Podobné předpovědi se opíraly o uváděná roční tempa hospodářského růstu ve výši 5-6% a zvýšení podílu SSSR na globálním hospodářském výkonu z 11% v roce 1950 na 12,3% v roce 1970.