tyson84_Spencer PlattGetty Images_lyftubercarwindow Spencer Platt/Getty Images

Nový přístup k ochraně zakázkově pracujících

BERKELEY – Narůstající počet pracujících ve Spojených státech a dalších vyspělých průmyslových ekonomikách už nepracuje pro jediného zaměstnavatele na základě tradiční smlouvy. Místo toho si vydělávají směsí „nestandardních“ pracovních ujednání, včetně práce zprostředkované digitálními platformami a práce na zakázku.

Rozdíl mezi zaměstnancem a zakázkově pracujícím není bezvýznamný. Za současných zákonů mají zaměstnanci práva a nárok na ochranu a výhody, které se zakázkově pracujícím neposkytují. Tvůrci politik dnes stojí před zásadní otázkou, zda by se zakázkově pracující měli klasifikovat jako nezávislí dodavatelé, nebo jako zaměstnanci společností provozujících platformy, s nimiž mají uzavřenu pracovní smlouvu a jejichž zákazníkům poskytují služby.

Kalifornie, americký stát s více než dvěma miliony nezávislých osob pracujících na dohodu, se otázku pokusila rozlousknout novým zákonem, tiskem č. 5 kalifornského shromáždění (AB5), který stanoví zákonná kritéria pro kategorizaci pracujících. Pomocí tříkrokového „testu ABC“, jejž už mnoho států používá k určování, zda má pracovník nárok na pojištění v nezaměstnanosti, AB5 podnikům podstatně ztěžuje vykazování pracovníků jako nezávislých dodavatelů a nikoli zaměstnanců.

https://prosyn.org/Gp6T8Qecs