0

Bush a Gore: propastný rozdíl

BOSTON/ŘÍM: Kdo nečte americké noviny, mohl by dospět ke dvěma závěrům o prezidentské kampani ve Spojených státech, která v těchto dnech finišuje: za prvé, že mezi oběma kandidáty není téměř žádný rozdíl a za druhé, že o výsledku voleb může rozhodnout i malý detail – přeřeknutí, špatný krok nebo drb.

Oba tyto soudy jsou mylné. Začněme s prvním z nich. Rozdíl mezi Bushem a Gorem v oblasti hospodářské politiky je stejně hluboký jako mezi levicí a pravicí ve Francii či Itálii. Rozpor mezi nimi leží v naprosto odlišném pojetí státu a zdaleka přesahuje otázku rozdělení rozpočtového přebytku USA mezi zvýšení výdajů nebo snižování daní.

Bushovi Republikáni dávají přednost zvýšení dosažitelného příjmu domácnosti (snížením daní) a trhu chtějí přenechat větší část produkce zboží a služeb, které jsou dnes veřejně poskytovány a hrazeny daňovými poplatníky a ne jejich uživateli. Goreovi Demokrati preferují tradičnější veřejnou správu a kontrolu.

V oblasti veřejného vzdělání Bush podporuje systém poukázek spravovaných jednotlivými státy. Na základě těchto poukázek občané získají příspěvek, jímž si „koupí“ vzdělání buď u soukromé nebo státní školy. Záměrem tohoto systému je zvyšovat kvalitu vzdělávání prostřednictvím tržní konkurence mezi vzdělávacími institucemi. Demokraté „kupónové“ vzdělávání odmítají a zasazují se o velké federální investice na podporu a zvýšení kvality státních škol.