0

Skotská s ledem v eurozóně

LONDÝN – Která z následujících událostí se letos stane pravděpodobněji: odhlasuje si Skotsko v zářijovém referendu odtržení od Velké Británie, nebo se alespoň jedna členská země rozhodne vystoupit z eurozóny? Selský rozum napovídá, že skotská nezávislost je reálná, byť nepříliš pravděpodobná, zatímco odchod jakékoliv země od jednotné měny zůstává v říši snů.

V prvních měsících po případném odhlasování nezávislosti by ovšem Skotsko muselo učinit několik rozhodnutí o měnových záležitostech a tato rozhodnutí by se silně podobala těm, která budou muset v průběhu příštích několika let s neméně velkou pravděpodobností učinit některé státy eurozóny. Mezi oběma situacemi dokonce existuje přirozená spojitost.

Situaci, v níž by nezávislé Skotsko dál používalo britskou libru – což je oficiální stanovisko skotské vlády –, lze řešit dvěma způsoby. První možnost, kterou má premiér Alex Salmond zřejmě na mysli, by zahrnovala měnovou unii s centrální bankou nesoucí zodpovědnost jak za Skotsko, tak i za „zbytkovou“ Velkou Británii.

Britská vláda by však mohla jakékoliv změny zodpovědnosti Bank of England v oblasti měnové politiky, finanční stability i bankovního dohledu vetovat – a nepochybně by to i učinila. Jakýkoliv jiný myslitelný model měnové unie – včetně modelu založeného na centrální bance s tak malým okruhem zodpovědnosti, jaký má Evropská centrální banka – by byl přitom vystaven hrozbě stejného odmítnutí. Jak nedávno poznamenal novinář Martin Wolf, „zbytek Velké Británie se rozhodně nevyhnul hrůzám eurozóny proto, aby si pak podobné hrůzy vytvořil doma“.