25

Britský odchod a zvláštní vztah

NEW YORK – Zda zůstat součástí Evropské unie je pochopitelně na rozhodnutí britského lidu a jeho volených zástupců. Výsledek ale ovlivní i další britské a evropské zájmy, takže je legitimní a náležité, aby své řekly i další strany.

Dovolte mi tedy jako cizinci s jistým zájmem na vývoji této věci, abych vyjádřil jasný názor: Z mého pohledu (a z pohledu mnoha dalších Američanů) by rozhodnutí Velké Británie opustit EU bylo nežádoucí – ba velice nežádoucí.

Jsem si vědom ironie, jíž si jistě někteří povšimnou, neboť samotná nezávislost Spojených států se zrodila, když americké kolonie opustily Velkou Británii. To však bylo kdysi a dnes je dnes a odchod Británie z Evropy by její nejbližší spojenec přivítal rovným dílem politováním a znepokojením.

Má to několik příčin. Jedním důvodem, proč si USA tolik cení svých vazeb s Británií, je její role v Evropě. Británie je důležitá nejen jako bilaterální partner, ale také proto, že se na ni lze často spolehnout v tom, že bude v Bruselu obhajovat a prosazovat postoje, které jsou v souladu s názory USA nebo jim alespoň nejsou příliš vzdálené.