Somalia daily life Mohamed Abdiwahab/Getty Images

Datová rovnost pohlaví

NEW YORK – Klíčová agenda na výročním zasedání Valného shromáždění OSN, které právě probíhá, bude zhodnocení globálního pokroku v otázce Udržitelných rozvojových cílů (SDGs), návodu OSN jak do roku 2030 vyřešit největší světové problémy.

Byl jsem součástí týmu OSN, který pomáhal vytvořit Rozvojové cíle tisíciletí, které předcházely SDGs. V době, kdy MDGs v roce 2015 končily, tak pomohly k jednomu z nejrychlejších a nejrozsáhlejších přínosů globálnímu zdraví a rozvoji, jaký kdy svět viděl. MDGs vydláždily cestu pro SDGs mě velice povzbudilo odhodlání světové komunity ke snaze udržet rozvojovou agendu po roce 2015.

Bylo mi (a i jiným) ale zároveň jasné, že bez promyšlenějšího, na datech založeného zaměření zejména na potřeby žen a dívek, bude pokrok k široké škále cílů pokulhávat. Pokud se nám nepodaří dosáhnout všeobecné rovnosti pohlaví, tak nedosáhneme i mnoha dalších cílů, od ukončení chudoby až po zajištění dobrého zdraví všech.

https://prosyn.org/JQpaqYycs