2

Infrastruktura zbavená pout

WASHINGTON, DC – Zamysleme se nad jednoduchou statistikou. Měsíc co měsíc se více než pět milionů lidí v rozvojovém světě přesune do městských oblastí, kde jsou často dostupnější pracovní místa, školy a příležitosti všeho druhu. Když však lidé migrují, přesouvá se spolu s nimi i potřeba základních služeb – vody, energie a dopravy –, což vysvětluje prudký vzestup poptávky po infrastruktuře.

Tato realita je dobře patrná od Keni po Kiribati – všude tam, kde rychlá urbanizace, potřeba podpořit obchod a podnikání i snaha řešit problémy spojené s klimatickými změnami odhalily rozsáhlý strukturální deficit. A s tímto deficitem se potýkají i rozvinuté ekonomiky.

Stručně řečeno je zapotřebí, aby výstavba a modernizace infrastruktury po celém světě představovaly součást strategie pro dlouhodobý globální růst. Proto ministři financí skupiny G-20 na své první letošní schůzce, která se nedávno uskutečnila v australském Sydney, označili investice do infrastruktury za jeden z klíčových předpokladů zajištění silného, trvale udržitelného a vyváženého zotavení.

Zatímco se však ministři financí skupiny G-20 připravují na další setkání, které má proběhnout letos v dubnu ve Washingtonu, je na místě obezřetnost: prosté zvýšení investic do infrastruktury totiž k podpoře růstu a tvorby pracovních míst nebude stačit.