Vrij baan voor infrastructuur

WASHINGTON, DC – Neem een eenvoudige statistiek. In de ontwikkelingslanden migreren iedere maand ruim vijf miljoen mensen naar stedelijke gebieden, waar banen, scholen en allerlei soorten kansen dikwijls makkelijker te vinden zijn. Maar als mensen migreren neemt de behoefte aan fundamentele diensten – water, energie en transport – ook toe, waardoor de vraag naar nieuwe infrastructuur een bloei doormaakt.

Deze werkelijkheid doet zich voor van Kenia tot Kiribati – overal waar de snelle verstedelijking, de noodzaak om handel en ondernemerschap te ondersteunen, en de pogingen om de uitdagingen van de klimaatverandering onder ogen te zien, een groot gebrek aan goede infrastructuur hebben blootgelegd. En dat is een gebrek waar geavanceerde economieën ook mee te maken krijgen.

Eenvoudig gezegd moet de wereldwijde bouw en modernisering van infrastructuur onderdeel zijn van een strategie voor mondiale groei op de langere termijn. Dat is de reden dat de ministers van Financiën van de G-20, die onlangs voor het eerst dit jaar in Sydney (Australië) zijn bijeengekomen, investeringen in infrastructuur hebben aangewezen als een van de elementen die van cruciaal belang zijn voor het zeker stellen van een krachtig, duurzaam en evenwichtig economisch herstel.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/k2AYBHg/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.