Práva a vojenská nutnost

Znamenalo 11. září konec období expanze myslenky lidských práv a počátek jejich ústupu? Přední organizace zabývající se otázkou lidských práv - Amnesty International, Human Rights Watch, Mezinárodní komise právníků - mají obavu, že se tak opravdu děje, a připravují se čelit jakýmkoli pokusům o zabrání svých těžce vybojovaných pozic.

Mezinárodní hnutí za lidská práva získávalo podporu hned od dob svého vzniku v sedesátých letech. S rostoucím účinkem bojovalo proti politickému zabíjení, mučení a svévolnému věznění a mobilizovalo veřejné mínění proti zneužívání státní moci. Podařilo se mu získat účast a podporu mezinárodních sdělovacích prostředků a demokratických vlád. V letech po ukončení studené války nabralo hnutí novou energii. Globální politice začaly dominovat nové iniciativy za pokrok na poli mezinárodního práva a za ochranu lidských práv. Objevily se mezinárodní trestní soudy, vznikla nová univerzální soudní pravomoc, rodila se humanitární pomoc.

Avsak po útocích z 11. září se tato diskuse náhle přesunula jinam. Nyní se točí předevsím kolem toho, nakolik jsou v zájmu tzv. ,,boje proti terorismu`` ospravedlnitelná různá omezení určitých práv - počínaje právy imigrantů a právem na řádný proces a konče svobodou slova a soukromí. Mnoho významných osobností, zvlásť ve Spojených státech, začíná nahlas tvrdit, že nekonvenční válku, jíž je i kampaň proti Al-Kajdě, nelze vyhrát, budeme-li do posledního písmene lpět na zákonech o lidských právech či zákonech o ozbrojeném konfliktu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/ZXPSX5f/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.