Atlas se hroutí

Má-li se svět dočkat řádného hospodářského oživení, vzestup bude záviset na tom, zda se Amerika postaví na nohy a bude opět plnit roli poslední instance mezi světovými dovozci. Žádná jiná země nebude schopná promazat stroj světové ekonomiky, začne-li americké hospodářství skřípat. Objevuje se jistý optimismus, že se zotaví Japonsko, ale uplynulou nesmírně neuspokojivou dekádou se mihlo až příliš mnoho pseudooživení, která měla být zdrojem obdobných nadějí.

Zdá se, že Evropa zklame též. Předpovědi evropského růstu nadále opadávají, a přesto vyhlídky vládní politiky hovoří o omezování výdajů a vyšších daních, neboť se začíná projevovat fiskální Pakt stability a růstu. Navíc vypadá bezmocně Evropská centrální banka, protože má svázané ruce dobrovolně zavedenými mantinely inflačního cíle. A nově vznikající trhy nejsou ještě dostatečně velké, aby hrály významnější roli v bilanci světové poptávky.

Amerika tedy zůstává poslední rozumnou nadějí světového hospodářství. To je ale znepokojivé ze dvou důvodů. Zaprvé Amerika nemůže navždy fungovat s obrovským (a stále rostoucím!) deficitem obchodní bilance: v určitém okamžiku musí chuť zahraničních investorů držet stále větší podíl svého majetku v Americe opadnout a pak se změnit v nechuť. Jakmile k tomu dojde, dolar padne a bude konec pobídkám, které světu dodává americká poptávka po dovozu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/jLlZNOh/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.