zizek19_Carsten KoallGetty Images_jewish and anti-semitism Carsten Koall/Getty Images

Anti-semitisme en intersectionaliteit

LJUBLJANA – Op 14 mei 2023 hield de European Jewish Association (EJA) haar jaarlijkse conferentie in Porto, Portugal, waar een resolutie werd aangenomen waarin werd opgeroepen antisemitisme ‘los te zien van andere vormen van haat en discriminatie.’ De EJA dringt er bij ‘andere joodse organisaties op aan afwijzend te staan tegenover “intersectionaliteit”,’ een conceptueel kader dat groepen neigt te categoriseren als ‘bevoorrecht’ of ‘onderdrukt.’ Volgens de EJA is ‘antisemitisme uniek en moet het als zodanig worden behandeld,’ omdat het ‘in veel landen door de staat wordt gesanctioneerd,’ ‘door de Verenigde Naties wordt gedekt’ en door andere groepen die door haat worden getroffen niet altijd als een vorm van racisme wordt beschouwd.

https://prosyn.org/9a4XCnRnl