0

Otevřený dopis americkým prezidentským kandidátům Demokratické strany

Vážení pánové,

Již za necelé tři měsíce budeme vědět, kdo z Vás vyzve prezidenta Bushe na souboj. V tuto chvíli však svůj dopis adresuji Vám všem. Velice mi záleží na tom, abyste mi popřáli sluchu Vy i Vaši spolehliví poradci a zejména americký lid. Věřím, že tomuto poselství budete přikládat jistou váhu.

Pociťujete, jak se domnívám, že svět je v zajetí sílícího antiamerikanismu. To ale není úplně pravda. Píši tento dopis jako občan světa; s nikým jsem se sice neradil, ale jsem přesvědčen, že mi nebude nikdo odporovat. Globální vůdcovská role Ameriky je politicky i vojensky nesporná. Je tedy skutečností.

Z kulturního hlediska dnes ve světě existují tři nároky na globální vůdcovství: ze strany Číny, muslimského světa a Západu. Vzhledem k tomu, že Evropa byla natolik hloupá, že se zničila ve dvou světových válkách, nárok Západu na světovou vůdcovskou úlohu přísluší Vám, Američanům.