0

Americký management spálené země

Příznaky povážlivé kondice americké ekonomiky nacházíme všude – od olbřímího fiskálního deficitu a deficitu běžného účtu platební bilance přes padající ceny domů až po churavějící dolar. Hybnou silou mnoha těchto příznaků je však něco, co se neobjevuje v žádných ekonomických ukazatelích: zhoršující se kvalita amerického managementu, která podkopává nejen řadu skvělých podniků v Americe, ale i jejího proslulého podnikatelského ducha.

Nejzřetelnější známkou problému by paradoxně mohl být ukazatel, který se v USA vytrvale zlepšuje – produktivita. Pokud jde o produktivitu, manažer buďto investuje do školení zaměstnanců, efektivnějších výrobních procesů a podobně, anebo podniká kroky, které v krátkodobém měřítku navenek produktivitu zvyšují, ale dlouhodobě ji nahlodávají.

Produktivita je míra výkonu na hodinu odpracovaného času. Firma, která propustí všechny zaměstnance a poté prodává ze zásob, tedy může vypadat velmi produktivně – než jí dojdou zásoby. Něco takového samozřejmě nemůže žádná firma udělat, ale mnoho amerických společností se ve velkém počtu zbavuje zaměstnanců a středního managementu – čísla za leden 2008 se oproti předchozímu roku zvýšila o 19%.

Zbylí zaměstnanci pak musí pracovat mnohem tvrději, často bez jakkoliv zvýšených odměn. Mzdy zaměstnanců očištěné o inflaci v roce 2007 klesly, a pokračovaly tak v trendu trvajícím celé toto desetiletí. I tento postup je „produktivní“ – dokud tito přepracovaní lidé neodejdou nebo nevyhoří.