0

Americká míra úspor a budoucnost dolaru

CAMBRIDGE – Míra úspor amerických domácností od začátku letošního roku prudce vzrostla, přičemž v květnu dosáhla 6,9 % zdaněných příjmů fyzických osob, což je nejvyšší hladina od roku 1992. To v dnešní ekonomice představuje ekvivalent ročních úspor ve výši 750 miliard dolarů.

Míra úspor ve výši 6,9 % není sice ve srovnání s jinými zeměmi nijak vysoká, ale jde o dramatický odklon od míry úspor domácností nepřesahující 1 %, která ve Spojených státech panovala v letech 2005, 2006 a 2007.

Než míra úspor amerických domácností začala loni stoupat, přes 20 let klesala, v reakci na zvyšující se hladinu bohatství domácností. Rostoucí akciový trh a vyšší hodnota domů přiměly jednotlivce ke spotřebě větší části svých příjmů a ke snížení úspor. V důsledku toho si většina pracujících lidí snížila částku, kterou si spořili na penzi, a penzisté mohli zvýšit své útraty. Čistá míra úspor spadla téměř na nulu.

S tím však skoncoval strmý propad bohatství domácností posledních dvou let. Dramaticky nižší ceny akcií a 35% pokles cen domů snížily bohatství domácností o 14 bilionů dolarů, což je ztráta odpovídající 140 % ročního disponibilního příjmu. Jednotlivci dnes musí víc šetřit, aby se připravili na penzi, a penzisté nemají tolik peněz na útraty. Do budoucna se míra úspor může ještě zvýšit a každopádně na mnoho let zůstane vysoká.