1

Een beter mondiaal raamwerk om een einde te maken aan AIDS

STOCKHOLM, GENÈVE – Deze week vieren we de geweldige vooruitgang die is geboekt in de strijd tegen HIV en AIDS. In veel landen met sterke gezondheidszorgsystemen is HIV niet langer een doodstraf, maar een chronische aandoening. En Afrika heeft een kritische mijlpaal bereikt: ieder jaar zijn er nu meer Afrikanen die een HIV-behandeling krijgen dan er geïnfecteerd worden.

Maar terwijl we dit feit vieren, moeten we ook de 1,1 miljoen mensen betreuren die dit jaar zijn overleden als gevolg van de ziekte. HIV infecteert nog steeds zesduizend mensen per dag, en AIDS blijft een belangrijke doodsoorzaak voor kinderen, adolescenten en vrouwen in Afrika.

De beweging tegen AIDS heeft ons allemaal geïnspireerd om de mensen te helpen die nog steeds geen hulp krijgen, en om ons ertoe te verplichten voor eens en voor altijd een einde te maken aan AIDS. Gelukkig hebben we de know-how, de middelen en – cruciaal – het politieke momentum om dit te doen; en tijdens de High-Level Meeting on Ending AIDS dit jaar hebben de lidstaten van de Verenigde Naties ambitieuze toezeggingen gedaan die ons op een snel spoor naar de verwezenlijking van onze doelstellingen hebben gezet.

Bovendien heeft in september in Canada een succesvolle financieringsconferentie plaatsgevonden voor het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria, die bijna $13 mrd heeft opgebracht en het Global Fund voor de periode van 2017 tot 2019 van voldoende middelen heeft voorzien. Daarnaast hebben individuele landen hun binnenlandse bestedingen verhoogd en hebben internationale partners – groot en klein – hun steun overeind gehouden, wat de manier is waarop we in 2020 de $26 mrd zullen bereiken die nodig is voor het mondiale antwoord op AIDS.