Aids candle lit memorial Manila NurPhoto/Getty Images

Lepší globální rámec pro skoncování s AIDS

STOCKHOLM, ŽENEVA – Tento týden oslavujeme obrovský pokrok, který jsme učinili v boji proti HIV a AIDS. V mnoha zemích se silnými zdravotnickými systémy už HIV není rozsudkem smrti, nýbrž chronickým onemocněním. A Afrika dosáhla klíčového milníku: počet Afričanů nastupujících léčbu HIV letos přesáhne počet Afričanů, kteří se tímto virem nakazí.

Ačkoliv však slavíme, musíme zároveň oplakávat 1,1 milionu osob, jež kvůli tomuto onemocnění letos přišly o život. Virem HIV se stále nakazí 6000 lidí denně a AIDS zůstává hlavní příčinou úmrtí dětí, adolescentů a žen v Africe.

Hnutí proti AIDS inspirovalo nás všechny k pomoci lidem, kteří jsou nadále ponecháváni napospas osudu, a k závazku skoncovat s AIDS jednou provždy. Naštěstí už máme know-how, zdroje a zejména politický impulz k tomu, abychom toho dosáhli, a členské státy Organizace spojených národů přišly na letošním jednání na vysoké úrovni o ukončení AIDS s ambiciózními závazky, které nás nasměrují na dráhu vedoucí k rychlému splnění našeho cíle.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/UInFwdBcs