0

Pocta Jamesi Wolfensohnovi

Za posledních deset let dosáhlo globální hospodářství nebývalé prosperity založené na obchodu, mezinárodních kapitálových tocích a technologických inovacích. Vprostřed tohoto nepopiratelného rozvoje však zůstává rozšířena chudoba, nemoci a negramotnost. Ve světě zmenšeném moderními telekomunikacemi, satelitní televizí a internetem se každodenně střetáváme s rozvojovými výzvami, jimž nadále čelíme.

Snad nikdo neudělal víc pro to, aby bil na poplach – získávaje uznání za mnohé úspěchy a jsa si velice jasně vědom přetrvávajících nedostatků – než James Wolfensohn, odstupující prezident Světové banky. Coby výkonnému řediteli MMF se mi dostalo výsady s Jimem Wolfensohnem úzce spolupracovat a zblízka sledovat muže s mimořádným posláním: usilovat o udržitelné zmírnění světové chudoby.

Wolfensohn opustil úspěšnou obchodní kariéru, aby vedl celosvětové tažení proti chudobě. Zřejmě největší poctou jeho odhodlanosti a houževnatosti je to, že jeho snahy posledních deseti let vyvolaly jak kritiku, tak chválu, neboť byl ve středu každé zásadnější kampaně zaměřené na zmírnění hospodářských neduhů naší generace.

Wolfensohn Světovou banku dovedl na špici všech významných rozvojových debat a byl v popředí boje proti HIV/AIDS a dalším smrtelným nemocem, jež ohrožují tolik zbídačených zemí. Byl vždy otevřeným obhájcem ženských práv, zastáncem environmentálních zájmů i úžasným advokátem prosazujícím snížení závazků nejzadluženějších států. Světovou banku přivedl také do centra snah o obnovu států vzpamatovávajících se z pustošivých občanských střetů, od Bosny před Sierru Leone po Východní Timor.