0

Voda a mír

PRAHA – Globální finanční krize sice plní všechny titulky, ale neměli bychom dopustit, aby její řešení zastínilo další životně důležitá témata. Na Blízkém východě například Izraelci a Palestinci – jakož i mnoho dalších lidí z celého světa – začínají věřit, že jednání o trvalém statusu, který by předurčil budoucnost Palestiny, nikam nevedou.

Situace je možná slibnější, než vypadá, ale nikdo nemůže popřít, že naděje na skutečné změny v regionu od opětovného zahájení rozhovorů přede dvěma lety pohasly. Tato ztráta víry bohužel vytváří dynamiku, která bude sama o sobě bránit ústupkům potřebným k nalezení trvalé dohody.

Protože se na obzoru rýsuje slepá ulička, je životně důležité pracovat v těch oblastech, kde mají intenzivní jednání potenciál přinést rychlé výsledky. Jednou z takových oblastí je pitná voda.

Na celém Blízkém východě je voda bezpečnostním tématem. Lidé si dnes uvědomují dvě důležitá fakta. Za prvé že státy, jejichž nároky na vodu byly ve vzájemném konfliktu, nacházely v dějinách způsoby, jak spíše spolupracovat než bojovat. Dokonce i během 60 let konfliktu v Jordánském údolí byla voda častěji předmětem spolupráce než střetů.