0

Nový začátek pro nešíření jaderných zbraní

VÍDEŇ – Americký prezident Barack Obama dodal nový elán snahám o dosažení jaderného odzbrojení, které byly posledních deset let v polospánku. Přihlásil se k vizi světa zbaveného jaderných zbraní a uznává spojitost mezi nešířením jaderných zbraní a odzbrojováním jaderných států.

Obama se zavázal, že oživí Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (NPT) z roku 1970, jejímž cílem je zabránit šíření jaderných zbraní. V režimu nešíření, jehož je NPT základním kamenem, panuje nepořádek. Hlavní problémy je snadné identifikovat.

Zaprvé, pět hlavních jaderně vyzbrojených států nevzalo vážně svůj závazek vyplývající z NPT, že budou usilovat o jaderné odzbrojení. Namísto toho doposud tvrdí, že jaderné zbraně jsou nezbytné pro jejich bezpečnost, a vytrvale modernizují své jaderné arzenály. To je přirozeně zbavuje mravní autority k přesvědčování ostatních, aby si nepořizovali jaderné zbraně, které se stále považují za zdroj moci a vlivu a za pojistku proti útoku.

Zadruhé, jak jsme viděli na případu Severní Koreje, není nic, co by zemím, které smlouvu podepíší, bránilo od ní jednoduše odstoupit s poukazem na to, že jejich nejvyšší zájmy ohrožují „mimořádné události“.