0

Deklarace nezávislosti na USA

George W. Bush je posedlý bojem proti terorismu, zejména vojenskou odpovědí na terorismus. Tuto posedlost odráží i americká zahraniční politika. Za armádu, včetně výdajů za válku v Iráku, Spojené státy letos utratí kolem 450 miliard USD, zatímco na překonání světové chudoby, celosvětové degradace životního prostředí a globálních nemocí vynaloží nanejvýš 15 miliard USD. Jinými slovy, zahraničněpolitické výdaje USA se třicetkrát silněji zaměřují na armádu než na budování globální prosperity, světového veřejného zdravotnictví a udržitelnosti životního prostředí.

Po celý rok 2003 žil svět Bushovou posedlostí. Debata o Iráku dominovala mezinárodní diplomacii a zabrala téměř veškerou agendu OSN. Válka v Iráku stála život bezpočet nevinných lidí, například při bombovém útoku na sídlo OSN v Bagdádu. Bushova zaměřenost na jednostranný, vojenský přístup ke globálním problémům zároveň podnítila nepokoj a nestabilitu v celém islámském světě, což vedlo k šíření terorismu v Turecku, severní Africe, Saúdské Arábii a jihovýchodní Asii.

Povaha bolestí světa tuto zúženou strategii stěží ospravedlňuje. Soustředěnost na terorismus na úkor ostatních záležitostí a kladení důrazu na vojenskou reakci vůči němu nemůže zajistit prosperitu a mír, ba ani výraznější snížení počtu útoků. Zatímco 11. září 2001 v USA zahynulo 3000 nevinných lidí, v Africe denně zemře 8000 nevinných dětí na malárii.

Nicméně malárii lze předcházet a léčit ji. Problém tkví v tom, že velká část Afriky je příliš chudá a nedokáže zavést prevenci (sítě nad lůžky) ani léčbu (protimalarické léky), jež by dokázaly každoročně zachránit miliony dětí. Denní výdaje USA v Iráku převyšují jejich celoroční útratu za potírání malárie v Africe.