Bojkot proti rozumu

„Mohlo by se to stát i tady.“ Tak zní úsečná fráze, která se často používá pro celou řadu alarmujících hypotetických scénářů. „Jak se to mohlo stát tady?“ pokládali si nedávno poněkud případněji otázku lidé ve Velké Británii, když se její univerzity staly svědky až příliš skutečného a matoucího činu.

Počátkem června schválila Národní asociace učitelů nadstavbového a vyššího vzdělávání (NATFHE), což je s 67 000 členy největší akademická odborová organizace v Británii, návrh na přerušení styků se všemi izraelskými profesory a institucemi vyššího vzdělávání, pokud se veřejně nedistancují od „pokračující izraelské politiky apartheidu“. Návrh byl následně stažen, ale ohromující je již sama skutečnost, že byl vůbec předložen.

Volání svazu po hromadném bojkotu bylo každopádně v rozporu s jeho základními hodnotami: s principem akademické svobody, otevřenosti a výměny, s ochranou výzkumu před státní politikou a se základním právem na svobodu projevu. Návrh implicitně nasadil metr kolektivního trestu a mccarthyovský tón, když po izraelských akademicích požadoval jistý druh „přísahy nevěrnosti“.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/J1DaMyX/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.