Obavy zvané Y2K

CAMBRIDGE: Pro nejchudší země naší planety nastaly těžké časy. Ačkoli stály vždy na okraji světového hospodářského systému, dnes stojí tváří v tvář mnohem silnějšímu nezájmu. Teď, když selhala diplomatická cesta, má bohatá část světa plné ruce práce s bombardováním Srbska. Platí za ně měsíčně miliardy dolarů a další miliardy bezpochyby zaplatí za nápravu škod napáchaných těmito bombami ve chvíli, kdy k diplomatickému urovnání konečně dojde. Chudé země se mezitím musí smířit s tím, že pro ně zbývá málo. Jednání o ulehčení mezinárodního dluhu nejchudším z nejchudších zemí bude zřejmě pokračovat nedostatečně pomalým tempem, i přes to, že na vrcholné schůzce G8 budou předloženy nové návrhy na řešení této situace. Kromě toho je mnohým klíčovým mezinárodním institucím, které by chudým zemím opravdu mohly pomoci, nekompromisně snižován rozpočet.

https://prosyn.org/Juf4By9cs