case2_Spencer PlattGetty Images_us poverty covid Spencer Platt/Getty Images

Å leve og dø i USA i 2021

PRINCETON – Amerikansk kapitalisme kommer ikke amerikanere flest til gode. Høyt utdannede eliter lever lengre og mer fremgangsrike liv. Samtidig lever de med lav utdanning — to tredjedeler av befolkningen — kortere liv og sliter fysisk, økonomisk og sosialt.

Dette voksende skillet mellom de som har høyere utdanning (fire år eller mer) og de som ikke har det, er et hovedpoeng i vår nylig publiserte bok Deaths of Despair and the Future of Capitalism. Den økte dødeligheten, som vi beskriver i boken, rammer nesten bare de som ikke har en bachelor-grad. Denne kvalifikasjonen deler befolkningen i to og leder gjerne til forskjeller i arbeid, lønn, sykdom, ekteskap og sosial anseelse — som alle er nøkler til et godt liv.

Koronapandemien har utspilt seg på lignende vis. Mange mennesker med høy utdanning og gode karrierer har kunnet jobbe hjemmefra — og har dermed kunnet beskytte seg selv og sine inntekter. Samtidig har mange av de som jobber i serveringsbransjen, detaljvarehandelen og andre servicenæringer mistet jobben og er utsatt for større yrkesrisiko. Når vi har full oversikt over pandemiens ettervirkninger, vil vi nok se at tap av liv og penger vil gjenspeile den samme skillelinjen: utdanning.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/N5ZWPXbnb