case2_Spencer PlattGetty Images_us poverty covid Spencer Platt/Getty Images

Å leve og dø i USA i 2021

PRINCETON – Amerikansk kapitalisme kommer ikke amerikanere flest til gode. Høyt utdannede eliter lever lengre og mer fremgangsrike liv. Samtidig lever de med lav utdanning — to tredjedeler av befolkningen — kortere liv og sliter fysisk, økonomisk og sosialt.

https://prosyn.org/N5ZWPXbnb