Pákistán po Bhuttové

Atentát na bývalou premiérku Benazir Bhuttovou vyšrouboval pákistánský chaos do nových výšin. Jako šéfka nejpopulárnější politické strany v zemi Bhuttová do značné míry překračovala etnické a sektářské dělení Pákistánu. Její říjnový návrat z exilu byl vnímán jako krok ke zmírnění nebezpečného rozdrobení země; její vražda obrací tyto naděje vniveč. Prezident Parvíz Mušaraf musí podniknout bezodkladné kroky – z nichž nejdůležitějším je vytvoření vlády národní jednoty –, aby zabránil rozpadu Pákistánu ve švech.

https://prosyn.org/NDWiuVlcs