Jaderné kroky podkopávají mír

Odstoupením od mnoha dohod o jaderných zbraních, dojednaných v posledních 50 letech, vysílají Spojené státy smíšené signály Severní Koreji, Íránu i dalším státům, které disponují technickými znalostmi potřebnými pro vývoj jaderných zbraní. Momentálně navrhované dohody s Indií tuto svízelnou situaci prohlubují a dál podkopávají globální pakt míru ztělesněný v režimu nešíření jaderných zbraní.

https://prosyn.org/hdcfcllcs