Obhajoba světové vlády

WASHINGTON – Na rozdíl od minulosti se nadcházející výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky nebo pozdější setkání ministrů obchodu členských států Světové obchodní organizace na Bali pravděpodobně obejdou bez velkých protestů. Není to však tím, že jsou tyto mezinárodní instituce vnímané jako efektivní a legitimní. Je to tím, že v porovnání se situací před deseti lety jsou pokládány za příliš malé a bezmocné tváří v tvář větším tržním silám, než aby se s nimi někdo obtěžoval.

https://prosyn.org/tuBV1yKcs