Právo a bezpráví duševního vlastnictví

Loni v říjnu rozhodla valná hromada Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), že posoudí, jak by mohl vypadat režim duševního vlastnictví orientovaný na rozvoj. Tento krok proběhl téměř bez povšimnutí, avšak v jistém smyslu byl stejně důležitý jako rozhodnutí Světové obchodní organizace (WTO), že současné kolo obchodních jednání bude věnováno rozvoji. Obě rozhodnutí totiž připouštějí, že současná pravidla mezinárodní ekonomické hry odrážejí spíše zájmy rozvinutých průmyslových zemí – zejména pak jejich velkých korporací – nežli zájmy rozvojového světa.

https://prosyn.org/4tEuUSjcs