berglof27_PRAKASH SINGHAFP via Getty Images_coronavirusmigrantrefugeeindia Prakash Singh/AFP via Getty Images

De wereld moet de gevolgen van COVID-19 voor de allerarmsten verzachten

LONDEN – De leiders van de G20 moeten dringend bijeenkomen om het eens te worden over een uitgebreid en krachtig gecoördineerd antwoord op de COVID-19-crisis. Hoewel de lockdowns op vele plekken worden versoepeld, heeft het dagelijkse aantal nieuwe COVID-19-gevallen onlangs zijn hoogste niveau tot nu toe bereikt, terwijl de verwoestende economische tol van de pandemie blijft toenemen nu er nieuwe epicentra opduiken in de opkomende en ontwikkelingslanden.

We zijn op een kritisch moment aangeland, omdat de armste landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika geconfronteerd worden met noodtoestanden op economisch gebied en in de volksgezondheid, die onmiddellijke actie vergen. Een uiteenlopende groep economieën uit de middencategorie heeft eveneens hulp nodig. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze landen bijna 70% van de wereldbevolking en nemen ze ongeveer een derde van het mondiale bbp voor hun rekening.

Hun behoeften zullen nijpender worden in de maanden en jaren die in het verschiet liggen. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) verwacht dat de mondiale arbeidsuren in het tweede kwartaal van 2020 10,5% onder het niveau van vóór de crisis zullen liggen, wat overeenkomt met een verlies van ruim 300 miljoen voltijdsbanen. En voor de eerste keer deze eeuw neemt de armoede in de wereld toe.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/0cZE8mWnl