demiralp2_ADEM ALTANAFP via Getty Images_erdogan ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Een economische ommezwaai in Turkije?

ISTANBOEL – Ondanks zijn grootste electorale uitdaging in de ruim twintig jaar dat hij aan de macht is, verkreeg de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan in mei na een tweede stemronde opnieuw een termijn van vijf jaar, terwijl zijn Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) en haar bondgenoten hun parlementaire meerderheid behielden. De uitslag werd nauwlettend in de gaten gehouden, deels omdat hij de richting van de geplaagde economie van het land zou bepalen.

https://prosyn.org/thWIJndnl