tyson113_ANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP via Getty Images_USvoting Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images

Revitalisering av det amerikanske demokratiet

BERKELEY – USAs representative demokrati har blitt stadig mer skjørt på føderalt nivå. Amerikansk høyesterett har blitt kapret av et radikalt konservativt flertall. Kongressen er preget av dyp politisk splittelse og vilkårlige prosedyremessige regler — og valgsystemet av «gerrymandering». Verken Høyesterett eller Kongressen representerer interessene til flertallet av befolkningen, spesielt i spørsmål om abort, minstelønn, våpenkontroll og valgregler.

Heldigvis kan amerikanske borgere fortsatt oppnå endring nedenfra gjennom valg så vel som gjennom initiativ på lokalt nivå og folkeavstemninger på delstatsnivå (såkalte «ballot measures»). Det siste året har gitt oss grunn til optimisme: I tillegg til det overraskende resultatet mange steder under mellomvalget til Kongressen, samt valg på lokal- og delstatsnivå, var det også en rekke vellykkede folkeavstemninger (på delstatsnivå) om saker som et flertall av amerikanere er enige om.

USA har en lang historie med engasjerte borgere som søker direkte handling gjennom makten som er gitt dem av det tiende grunnlovstillegget. Og nå viderefører velgere og progressive grupper rundt om i landet denne tradisjonen ved å håndtere viktige saker som enten har blitt satt til side eller satt tilbake på føderalt nivå.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/XYfK9eDnb