Europeanizace Ruska

Za necelé čtyři roky prošlo Rusko pozoruhodnými změnami. Stabilizace makroekonomiky je ale jen začátkem. U základů rychlého ekonomického zotavení země stojí vznik obecného souboru základních politických hodnot. Nikdo už nezpochybňuje, že základem hospodářského života je soukromé vlastnictví. Přísná měnová a daňová politika se stala samozřejmostí (tisk peněz na podporu státního rozpočtu byl přitom ještě donedávna přijatelný). Všechny hlavní politické síly (včetně levice) se staví na stranu snižování daní.

https://prosyn.org/u7JTa85cs