Saturday, November 29, 2014
8

Ekonomické fundamenty roku 2013

NEW YORK – Globální hospodářství bude letos projevovat jisté podobnosti s podmínkami, jež převažovaly v roce 2012. Není divu: máme tu další rok, během něhož bude globální růst v průměru kolem 3 %, avšak zotavení bude vícerychlostní – chabé 1% roční tempo pod úrovní trendu ve vyspělých ekonomikách a 5% tempo, blízké trendu, na rozvíjejících se trzích. Zaznamenáme ale také důležité odlišnosti.

V mnoha vyspělých zemích nadále probíhá bolestivé zkracování dluhu, méně výdajů a více úspor s cílem snížit zadlužení a závislost na cizích zdrojích, z čehož pramení pomalý hospodářský růst. Letos však fiskální úspory zahalí většinu vyspělých ekonomik, nejen periferii eurozóny a Velkou Británii. Úspory už se skutečně rozšiřují do jádra eurozóny, Spojených států a dalších vyspělých ekonomik (s výjimkou Japonska). Vzhledem k synchronizované fiskální spořivosti ve většině vyspělých ekonomik by se další rok nevalného růstu mohl v některých zemích zvrtnout přímo v kontrakci.

Zotavení v oblasti rizikových aktiv, které začalo ve druhé polovině roku 2012, nevycházelo vzhledem k anemickému růstu ve většině vyspělých ekonomik ze zlepšení fundamentů, ale spíš z aktuálních kol nekonvenční měnové politiky. Centrální banky většiny významných vyspělých ekonomik – Evropská centrální banka, Federální rezervní systém USA, Bank of England, Švýcarská národní banka – se pustily do jisté formy kvantitativního uvolňování a teď se k nim zřejmě přidá japonská centrální banka, již k nekonvenčnějším politikám tlačí nová vláda premiéra Šinzó Abeho.

Navíc před námi leží několik rizik. Zaprvé, miniaturní dohoda o daních Ameriku úplně nevyvedla od fiskálního útesu. Dříve či později dojde k dalšímu ošklivému boji o dluhový strop, opožděnou sekvestraci výdajů a kongresové „usnesení o pokračujících výdajích“ (dohodě umožňující vládě další fungování za absence zákona o vyčlenění finančních prostředků). Trhy by mohl začít děsit další fiskální thriller na hraně útesu. Ostatně už současná minidohoda znamená značnou brzdu, asi o 1,4 % HDP, a to u ekonomiky, která během posledních několika měsíců rostla sotva 2% tempem.

Zadruhé, přestože zásahy ECB v eurozóně snížily krajní rizika – řecký odchod a ztrátu přístupu na trhy v Itálii a Španělsku –, fundamentální problémy měnové unie vyřešeny nejsou. Společně s politickou nejistotou se znovu objeví v plné síle ve druhé půli roku.

Evropskou normou ostatně zůstává stagnace a otevřená recese, zjitřovaná fiskálními úsporami s ostrým startem, silným eurem a trvajícím zadrhnutím úvěrů. V důsledku toho přetrvávají rozsáhlé – a potenciálně neudržitelné – objemy soukromého a veřejného dluhu. Navíc vzhledem ke stárnoucím populacím a nízkému růstu produktivity je pravděpodobné, že za absence důraznějších strukturálních reforem, které by povzbudily konkurenční schopnost, dojde k obroušení potenciálního výstupu, takže soukromý sektor nebude nic motivovat k financování chronických deficitů běžného účtu.

Zatřetí, Čína se musela opřít o další kolo měnové, fiskální a úvěrové stimulace, aby vyztužila svůj nevyvážený a neudržitelný růstový model založený na nadměrných vývozech a fixních investicích, vysoké míře úspor a nízké spotřebě. Do druhé poloviny roku se zrychlí propad v realitách, infrastruktuře a průmyslové výkonnosti. A jelikož není pravděpodobné, že by nové vedení země – konzervativní, gradualistické, stavějící na konsenzu – urychlilo zavádění reforem potřebných ke zvýšení příjmů domácností a snížení preventivních úspor, spotřeba jako podíl HDP neporoste tak rychle, aby měla kompenzační účinek. Riziko tvrdého přistání tedy do konce letošního roku zesílí.

Začtvrté, zpomalující růst teď očekává řada rozvíjejících se trhů, mimo jiné BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), ale i mnoho dalších. Jádrem problému je jejich „státní kapitalismus“ – velká úloha státních firem, ještě větší úloha státních bank, nacionalismus v oblasti přírodních zdrojů, industrializace usilující o náhradu dovozu, finanční protekcionismus a regulace přímých zahraničních investic. Zda zavedou reformy zaměřené na posílení úlohy soukromého sektoru v hospodářském růstu, se teprve uvidí.

Konečně, na obzoru jsou vážná geopolitická rizika. Celý širší Střední východ – od Maghrebu po Afghánistán a Pákistán – je společensky, ekonomicky a politicky nestabilní. Arabské jaro se skutečně proměňuje v Arabskou zimu. Přestože otevřený vojenský střet mezi Izraelem a USA na jedné straně a Íránem na straně druhé zůstává nepravděpodobný, je zřejmé, že vyjednávání a sankce íránské vůdce k ústupu od snahy vyvinout jaderné zbraně nepřimějí. Vzhledem k tomu, že Izrael odmítá akceptovat jaderně vyzbrojený Írán a dochází mu trpělivost, bubnování ke skutečné válce zazní silněji. Prémie vyvolaná obavami na ropných trzích může výrazně vzrůst a zvýšit ceny ropy o 20 %, což by vyvolalo negativní růstové účinky v USA, Evropě, Japonsku, Číně, Indii a všech dalších vyspělých ekonomikách a rozvíjejících se trzích, které jsou čistými dovozci ropy.

Pravděpodobnost kombinace všech negativ do dokonalé bouře – při zhmotnění všech uvedených rizik v jejich nejsmrtelnější podobě – je nízká, ale každé z nich samostatně by stačilo k zabrzdění globální ekonomiky a jejímu uvržení do recese. A byť se všechna nemusejí projevit nejkrajnějším způsobem, všechna se v určité formě projevují anebo projeví. Rizika negativního vývoje ohrožující globální hospodářství na počátku roku 2013 nabývají na síle.

Z angličtiny přeložil David Daduč

 • Contact us to secure rights

   

 • Hide Comments Hide Comments Read Comments (8)

  Please login or register to post a comment

  1. CommentedSimon Edwards

   All sensisble intelligent musings on the downsized risks -but part of the risk never outlined by economists is"the self fulfilling prohecy" - economists and forecasters as well as the media focus too much on the possibe downside and very little on the potential upside. Afterall being right in the new world culture of finance with regards to optimisim is terribly unfashionable. We only hear of economists in the past 7 years who predicted "the tech bubble" "the housing crisis" " the credit crisis" and so on. indeed in the press their names are often followed by "he who correctly predicted the xxx crisis". These forecasters set a tone, a tone which i feel spreads a contagion of fear rippling through the wider financial markets - this prevents mum and dad moving house, banks lending to business, governments investing into infrastrcuture. A pervasive culture of fear irrationaly takes hold, which is then fuelled by negative sentiment. fundamentals are fundamentals but human emotion can change momentum more than any form of credit easing can. To dao that we need to look more are the upside and limit the volume - we know bad news sells and correct domesday perfect storm prjections make economists famous overnight - but even a stopped cock is right twice a day - call it enough and it might well happen. Where i work in london its the first year in a long time we have come back to work with some sense of optimisim, we are aware of the risks, what we are trying to do is promote the opportunities. Mr Roubini, i would ask for you to examine the fundamentals and to counter this article with your reasons to be optimistic - if we really cant find any at all then perhaps we should draw up the bridge, man the battlements and await the prohecy that is yet again financial armageddon

  2. CommentedVictor Morris

   Painful deleveraging might counterballance inflation. What to watch is the change in the petrodollar arrangement.

  3. CommentedTimothy Williamson

   These are good points Nouriel. My concern is that we are not looking forward with a long range purpose or vision, but are rather expending energy de-constructing currnet and recent historical problems. This is all very good, but when we put the pieces back together after de-construction, we tend to do so linerarly. The economy though is complex and non-linerar and requires a metacognitive shift in thinking.

   Though I agree that there is a need to study systemic patterns, as our world becomes more and more interconnected beyond traditional borders the need also increases for a big visionary purpose or project toward which vast segments of our GLOBAL society can direct effort and energy.

   Recently, I did a study on three big projects from the past to look for common characteristics. Those three projects were the Panama Canal, the Manhattan Project, and Kennedy's Landing a man on the Moon project. There are two parts. The first part linked here is presentation. The second part is the full report linked in the presentation.

   http://bit.ly/XS6M8C Human Complexity-Creating Sustainable Local Growth

   Thanks!
   Tim Williamson
   tim@williamsoncontracting.biz

  4. Portrait of Pingfan Hong

   CommentedPingfan Hong

   Another piece quite consistent with the title you have earned. Nevertheless, I am wondering about the consistency between your analysis of the economic woes in developed economies and your analysis of the problems in emerging economies. In the former, you seem to blame the free market, or a lack of more fiscal stimulus for the anaemic growth, while in the latter, you criticize strong government intervention in emerging economies. No one is Doing a correct thing. In your view, can the world do something right at all?

  5. CommentedYK Chang

   Very thoughtful article! Risks are shown from the US, Europe, China, to Middle East and other emerging economies. The problem, I think, is where to find growth. Without it, the world economy will go around vicious cycle form debt to quantitative easing. We're in a very thick mist, dismayed at economic failure, let alone political failure. Whenever we face confusion, we need to rely on history, where we can find some hints and sigh with a little relief that such a calamity always happens, but humankind always find a way to circumvent it. It's time to pull ourselves up and remind ourselves that "we can do it". Hit the road to find "HOW"

    CommentedTimothy Williamson

    @YK Chang - Here's a way toward a better more prosperous and peaceful future in a hyper-connected world http://bit.ly/XS6M8C

    Thanks!

    Tim Williamson
    tim@williamsoncontracting.biz

    CommentedLuke Ho-Hyung Lee

    @YK Chang - Could I suggest you see this article for "HOW"? http://www.huffingtonpost.com/hohyung-/hidden-flaw-holding-back_b_2218943.html

  6. Commenteddonna jorgo

   reading your article i have to say ..USA problem after president B.H. OBAMA SWERE IN WHITE HOUSE all the MIDDLE EAST oil will be to USA.profit.
   EU have political problem and i think will continue for long time because UK are right for the long term economic truble EU have .
   JAPAN is one country with ''synithia'' inflation long term too.
   IF the economu will fix with this ''RITHMO'' i have to believ in MIRACLE .
   Israel is not the only state who IS NOT AGREE with NUCLEAR TO IRAN ..
   JEWISH STATE is very strong and because others trying to have up hand ..
   about the economic situation in global i am agree with you
   I THINK structura economice is in phase for change and this is important will take time with pain for the poor people ..(dead) and pain for the middle class people (in hospital)
   thank you

  Featured