0

Globální agenda pro sedm miliard lidí

NEW YORK – Koncem příštího měsíce se narodí dítě – sedmimiliardtý občan planety Země. Nikdy se nedozvíme, do jakých podmínek se narodil. Víme však, že toto dítě vstoupí do světa obrovských a nepředvídatelných změn – ekologických, ekonomických, geopolitických, technologických i demografických.

Počet obyvatel na zeměkouli se od založení Organizace spojených národů v roce 1945 ztrojnásobil. A navíc se neustále zvyšuje, což přináší odpovídající tlaky na půdu, energii, potraviny a vodu. Rovněž globální ekonomika vyvolává tlaky: rostoucí nezaměstnanost, prohlubující se sociální nerovnost a vzestup nových hospodářských mocností.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Tyto trendy propojují osud a budoucnost dnešních sedmi miliard lidí jako nikdy dříve. Žádný stát nemůže sám vyřešit obrovské globální výzvy jednadvacátého století. Mezinárodní spolupráce je všeobecnou potřebou.

Šedesáté šesté zasedání Valného shromáždění OSN je obnovenou příležitostí k tomu, aby si jednotlivé země světa vytyčily úzké a krátkodobé zájmy a zavázaly se ke kooperativnímu úsilí o řešení dlouhodobých naléhavých otázek lidstva. V době, kdy se všechny státy potýkají s individuálními výzvami, potřebujeme stanovit společnou celosvětovou agendu, která pomůže zajistit, že sedmimiliardté dítě i příští generace budou vyrůstat ve světě charakterizovaném trvalým mírem, prosperitou, svobodou a spravedlností.

Abych pomohl takovou budoucnost vytvořit, zaměřuji své druhé období ve funkci generálního tajemníka na pět globálních imperativů – pět generačních příležitostí utvářet zítřejší svět prostřednictvím dnešních rozhodnutí.

Prvním a největším z těchto imperativů je trvale udržitelný rozvoj. Všichni musíme pochopit, že záchrana naší planety, vyzvednutí lidí z chudoby a pokračující hospodářský růst tvoří součást jediného boje. Musíme propojit tečky mezi klimatickými změnami, nouzí o vodu, nedostatkem energie, globálním zdravím, potravinovou bezpečností a posílením významu žen. Řešení jednoho problému musí být řešením všech.

V příštích pěti letech potřebujeme vytvořit novou ekonomickou vizi pro trvale udržitelný rozvoj a dosáhnout globálního konsensu o závazné dohodě v otázce klimatických změn. Posílení hospodářského růstu, realizace rozvojových cílů tisíciletí a boj proti klimatickým změnám budou bez výjimky záviset na vytvoření nového energetického systému pro jednadvacáté století a jeho zpřístupnění všem lidem na planetě.

Druhou příležitostí je prevence jako rámec mezinárodní spolupráce. V letošním roce dosáhne rozpočet na mírové operace OSN celkové hodnoty 8 miliard dolarů. Představte si, kolik bychom mohli ušetřit, kdybychom se konfliktům vyhýbali – kdybychom místo vojáků vysílali na určitá místa například politické zprostředkovatelské mise. Víme, jak se to dělá. Naše bilance to dokazuje – v Guineji, v Keni nebo v Kyrgyzstánu.

Třetím imperativem je budování bezpečnějšího a jistějšího světa. Při tomto úsilí se musíme odvážně stavět za demokracii, lidská práva a mír. Letošek byl pro nás rokem významných úspěchů při obnovování a zajišťování míru – v Pobřeží slonoviny, Dárfúru, Egyptě i jinde. V naší cestě za mírovou vizí však stále stojí nenávist a krveprolévání.

Na Blízkém východě musíme prolomit patovou situaci. Palestinci si zaslouží stát. Izrael potřebuje bezpečnost. Obě strany chtějí mír. Dojednané urovnání může tyto výsledky přinést a OSN je pro uzavření takového míru vhodnou platformou.

Stejně tak budeme pokračovat v úsilí o podporu demokratických vlád v Iráku, Afghánistánu, Demokratické republice Kongo a Sieře Leone. A v zájmu všeho lidstva budeme rovněž dál prosazovat jaderné odzbrojení a nešíření, protože jsme si předsevzali vytvořit svět bez jaderných zbraní.

Čtvrtou velkou příležitostí je podpora zemí přecházejících na jiný režim. Letošní dramatické události v severní Africe a na Blízkém východě inspirovaly lidi z celého světa. Zasaďme se o to, ať je arabské jaro skutečným zdrojem naděje pro všechny.

V případě Libye vysíláme do země novou podpůrnou misi OSN, která bude tamním prozatímním orgánům pomáhat při budování nové vlády a právního řádu tak, aby odpovídaly tužbám libyjského lidu. Předmětem zvláštního zájmu je pro nás Sýrie. Už šest měsíců jsme v této zemi svědky eskalujícího násilí a útlaku. Tamní vláda se opakovaně zavázala provést reformy a naslouchat svému lidu. Nečiní to však. Vhodný okamžik k zásahu je právě nyní. Násilí musí ustat.

Posledním, leč nikoliv nevýznamným imperativem je práce se ženami a mladými lidmi a také práce pro ně.

Ženy obrazně řečeno podepírají více než polovinu oblohy a představují největší nevyužitý potenciál světa. Potřebujeme jejich plné zapojení – ve vládách, ve firmách i v občanské společnosti. OSN si stanovila jako vysokou prioritu podporovat ženy na všech úrovních své organizace a v letošním roce začala vůbec poprvé působit agentura UN Women, která prosazuje zájmy a práva žen z celého světa.

Sedm miliard lidí se dnes při řešení velkých celosvětových problémů upíná na Organizaci spojených národů. Tito lidé vyznávají různá náboženství, žijí v odlišném prostředí, ale mají společné sny a tužby. Naše globální budoucnost závisí na tom, zda získáme tyto talentované jednotlivce i s jejich všeobecnými právy pro společnou věc. Nechť započne naše společná agenda.