Saturday, November 1, 2014
6

Přistěhovalectví a americká síla

CAMBRIDGE – Spojené státy jsou zemí přistěhovalců. Kromě malého počtu domorodých Američanů mají všichni původ jinde a i čerství přistěhovalci se mohou vyšvihnout na špičkové ekonomické a politické pozice. Prezident Franklin Roosevelt kdysi slavně oslovil Dcery americké revoluce – skupinu žen pyšnících se tím, že jejich předkové přišli do země velmi brzy – jako „spolupřistěhovalkyně“.

V posledních letech však má americká politika silný protipřistěhovalecký nádech a toto téma hrálo důležitou roli i v boji o letošní prezidentskou nominaci Republikánské strany. Znovuzvolení Baracka Obamy však demonstrovalo volební sílu hispánských voličů, kteří stejně jako Američané asijského původu odmítli republikánského prezidentského kandidáta Mitta Romneyho poměrem hlasů 3:1.

V důsledku toho dnes několik význačných republikánských politiků naléhavě svou stranu vyzývá, aby přehodnotila vlastní antiimigrační politiku, a plány na imigrační reformu budou na počátku druhého funkčního období figurovat i v agendě prezidenta Obamy. Úspěšná reforma se stane důležitým krokem k zamezení úpadku americké síly.

Obavy z dopadu přistěhovalectví na národní hodnoty a soudržnost americké identity nejsou ničím novým. Hnutí „nicnevědů“ v devatenáctém století bylo založeno na odporu vůči imigrantům, zejména irským. Číňané byli vyřazováni od roku 1882 a po přijetí restriktivnějšího imigračního zákona v roce 1924 se přistěhovalectví obecně na další čtyři desetiletí zpomalilo.

Během dvacátého století vykazovaly USA nejvyšší procento občanů narozených v zahraničí; v roce 1910 to bylo 14,7%. O sto let později se podle sčítání lidu z roku 2010 13% Američanů narodilo jinde. Ačkoliv jsou však USA národem přistěhovalců, Američanů skeptických vůči imigraci je víc než těch, kterým je sympatická. Různé výzkumy veřejného mínění ukazují na převažující nebo i většinový názor, že imigrace by měla být nižší. Recese toto mínění ještě zvýraznila: v roce 2009 se polovina americké veřejnosti stavěla za nižší počet imigrantů, oproti 39% v roce 2008.

Počet imigrantů i jejich původ vyvolaly obavy z dopadů přistěhovalectví na americkou kulturu. Demografové už vykreslují zemi, ve které budou nehispánští běloši tvořit v roce 2050 jen těsnou většinu. Hispánci budou představovat 25% obyvatel, Afroameričané 14% a Američané asijského původu 8%.

Hromadné komunikační prostředky a tržní síly však vytvářejí silné podněty ke zvládání angličtiny a přijetí jisté míry asimilace. Moderní média pomáhají novým přistěhovalcům zjistit si předem o nové zemi víc, než si mohli zjistit přistěhovalci před sto lety. Většina důkazů naznačuje, že nejnovější imigranti se asimilují přinejmenším stejně rychle jako jejich předchůdci.

Příliš rychlé tempo imigrace sice může vyvolávat sociální problémy, ale dlouhodobě přistěhovalectví Spojené státy posiluje. Odhaduje se, že nejméně 83 států a území vykazuje v současné době nižší míru porodnosti, než jaká je zapotřebí k udržení konstantního počtu obyvatel. Zatímco většina rozvinutých zemí se bude během tohoto století potýkat s nedostatkem lidí, Amerika patří k hrstce států, které se mohou demografickému poklesu vyhnout a udržet si současný podíl na světové populaci.

Pokud by si například Japonsko chtělo uchovat současný počet obyvatel, muselo by následujících 50 let přijímat do země 350 000 přistěhovalců ročně, což je pro kulturu, která historicky zaujímá vůči imigraci nevraživý postoj, dosti obtížné. Naproti tomu americký Úřad pro sčítání lidu předpokládá, že počet obyvatel v USA se v nadcházejících čtyřech desetiletích zvýší o 49%.

USA jsou dnes třetí nejlidnatější zemí světa; ode dneška za 50 let budou pravděpodobně stále třetí (hned za Čínou a Indií). Pro hospodářskou sílu to má značný význam: zatímco téměř všechny ostatní rozvinuté země budou zápolit s rostoucí zátěží spojenou s péčí o starší generaci, v případě USA by mohlo přistěhovalectví tento politický problém zmírnit.

Ačkoliv navíc studie naznačují, že krátkodobé hospodářské přínosy imigrace jsou relativně malé a že nekvalifikovaní zaměstnanci mohou trpět konkurencí, kvalifikovaní přistěhovalci mohou mít velký význam pro určité konkrétní sektory – a pro dlouhodobý růst. Existuje silná souvztažnost mezi počtem víz vydaných kvalifikovaným uchazečům a počtem patentů registrovaných v USA. Na počátku tohoto století stáli čínští a indičtí technici v čele jedné čtvrtiny technologických firem v Silicon Valley, jejichž obrat dosahoval 17,8 miliard dolarů, a v roce 2005 byla jedna čtvrtina všech technologických firem založených v USA během předchozího desetiletí založena s pomocí přistěhovalců. Imigranti nebo jejich potomci založili zhruba 40% firem uvedených v žebříčku Fortune 500 pro rok 2010.

Neméně důležitý je přínos imigrace pro americkou měkkou sílu. Fakt, že lidé chtějí do Ameriky přicházet, zvyšuje její atraktivitu – a schopnost přistěhovalců vypracovat se vzhůru je pro lidi v jiných zemích lákavá. USA jsou magnetem a mnoho lidí si dokáže samo sebe představit jako Američany, a to částečně i proto, že tolik úspěšných Američanů vypadá jako oni. Spojení mezi přistěhovalci a jejich rodinami a přáteli doma navíc pomáhá přenášet přesné a pozitivní informace o USA.

Přítomnost mnoha kultur mimoto vytváří silné vazby na jiné země, což pomáhá rozšiřovat obzory a názory Američanů na svět v éře globalizace. Imigrace tvrdou a měkkou sílu neředí, ale spíše ji zvyšuje.

Bývalý předseda vlády Singapuru Lee Kwan Yew, který je bystrým pozorovatelem USA i Číny, tvrdí, že Čína nepředstihne Spojené státy v roli vedoucí mocnosti jednadvacátého století právě proto, že USA přitahují nejkvalitnější a nejchytřejší lidi z ostatního světa a začleňují je do rozmanité kultury tvořivosti. Čína má větší počet obyvatel, takže může takové lidi nacházet doma, ale podle Leeova názoru bude kvůli své sebestředné kultuře méně kreativní než USA.

Američané by si tento názor měli vzít k srdci. Podaří-li se Obamovi uzákonit ve svém druhém funkčním období imigrační reformu, urazí dlouhý kus cesty k naplnění svého slibu, že udrží sílu USA.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

Hide Comments Hide Comments Read Comments (6)

Please login or register to post a comment

 1. CommentedJ St. Clair

  you all better get used to fewer humans on this planet .... there is no amount of immigration that will change that....everyone is broke.....no need to bring another human onto this planet that will be struggling for 70 years hussling for money...

 2. CommentedLeo Arouet

  Woow... Un artículo que destaca las bondades de la inmigración. Joseph Nye rescata lo positivo de la corriente de inmigración y hace una comparación a la largo plazo de Estados Unidos y Europa... Las tasas de natalidad están disminuyendo en Europa y Japón; así que estos países tendrán que realizar políticas favorables si desean que sus sociedades mantengan su densidad actual... La inmigración contribuye al poder económico y al poder blando de un país.

 3. CommentedPaul A. Myers

  Real simple:
  1. Give visas to young people with education who want to come and work, not to older people under family reunification.
  2. Give visas to foreign students who get a degree in the US.
  3. Everyone starts with a conditional work permit; it takes say 20 quarters of Social Security earnings to get a Green Card. Now, rather than working in the underground economy, everyone will clamor to work in the legal economy and earn those Social Security quarters.
  4. The US does not have a Social Security entitlement problem; it has a lack of imagination problem in its political leadership.
  5. Increase Asian immigration and let the Chinese leaders wonder where all the talent went!

 4. CommentedAnthony Juan Bautista

  Hmmmm, is the GOP really anti-immigration? Or is this just a liberal meme? Pls show me legislation passed by the fed GOP house or GOP state govt that seeks to roll-back America's status as the number one LEGAL immigration destination in the world. I know it's not fashionable in Washington to enforce existing statute; but ignoring American law is not "pro immigrant" in any healthy sense.

  The author may be an unserious presentor by perpetuating this nonsense.

 5. CommentedShane Beck

  Not necessarily. It depends upon how the immigrants identify themselves. People immigrate for various reasons- economic, family ties, fleeing persecution etc. If the immigrants still identify themselves in terms of the home country, you may get ghettos or at worst balkanization in unstable countries. It also varies over time- first generation immigrants may not integrate but the third generation may integrate. It also depends upon the acendency of the home countries- now that Asian countries are economically strong there is less reason for the asian immigrants to integrate into America and more reason to emphasise their cultural heritage / ties. There are advantages for nations to be culturally heterogenuous but there are also advantages for nations to be culturally homogenuous or at least have one totally dominant culture.

 6. CommentedLuis A. Guerra

  While reading your article I can not help but remember a comment left to an article in the Miami Herald which I later published in my Blog "Stars, Stripes and Stains". Here a quote of that comment:

  "Our concept of freedom is so powerful that it even negates the need of a given culture and/or language to exist. In fact, it is the power of our concept of freedom that allows us to assimilate as much or as little as we want from any culture in the world and still remain uniquely American. In the process, our freedom compels us to use our imagination and reshape, transform, refine, etc. everything we assimilate and end up with a uniquely American version of the original; talk about hot dogs, Taco Bell and Brooklyn style pizza.

  You should have more faith on the power of our concept of freedom. Immigrants certainly do and eventually are compelled to make it their own regardless of what believes they might have brought with them when they first arrived to the US.

  That is the true America; "E pluribus Unum" by the uniqueness and immensely creative as well as galvanizing power of our concept of freedom".

Featured