0

Bushova ekonomika jako nárazová zkouška

Před patnácti lety se Spojené státy nacházely v období, které by se dalo nazvat „věkem ztenčených očekávání“. Přírůstky produktivity ustaly, ceny energií byly vysoké, nezužitkované zůstatky potenciálu techniky pocházející z dob Velké krize se vyčerpaly a mizející výhody z úspor z velkovýroby přivedly téměř všechny ekonomy k představě, že hospodářský růst bude v budoucnu pomalejší, než býval v minulosti. Vzhledem k bezmála dvacetileté stagnaci růstu produktivity mělo tehdy smysl tvrdit, že závazky vlády USA v oblasti sociálního pojištění (Správa sociálního zabezpečení a programy Medicare a Medicaid) jsou nadměrné a že je nezbytné je osekat.

Tehdy bylo tehdy a teď je teď. V uplynulých letech došlo k explozi technologických inovací, jež vynesly všeobecný americký růst produktivity zpět na úroveň z doby před zpomalením. Dnes hospodářství USA stojí na pokraji biotechnologické a možná i nanotechnologické revoluce obrovského měřítka a rozsahu. Přesto je stále slyšet tytéž výzvy, že je potřeba osekat americké sociální závazky.