Monday, November 24, 2014
13

Metafora pro Obamu

NEW HAVEN – Na začátku svého druhého funkčního období americký prezident Barack Obama potřebuje jednoduchý způsob, jak vyjádřit svou vizi a politické přístupy v oblasti ekonomiky – určitou metaforu, kolem níž by mohla krystalizovat podpora pro jeho politiky, což by posílilo efektivitu jeho vlády. V čem tedy spočívá účinnost úspěšné metafory?

V roce 2008 Obamova kampaň používala slogan „Změna, v niž lze věřit.“ Jenže „změna“ není metaforou pro novou vládu: nepředstavuje žádné politické přístupy. Totéž platí pro „Naději“ i „Ano, dokážeme to!“

V roce 2012 Obamova kampaň využívala jednoslovné heslo „Vpřed!“ To opět nevypovídá nic o politikách ani o filozofii, z níž vycházejí. Kupředu chce postupovat každý politik, ať liberál nebo konzervativec; nikdo nechce vzad.

Obamova hesla jsou příklady „mrtvých metafor“: nejsou součástí žádného zastřešujícího koncepčního schématu.

Naproti tomu prezident Franklin Roosevelt ve 30. letech použil metaforu, která je dodnes velmi živá. Představa „nové dohody“ (new deal, česky též často uváděno jako „nový úděl“) vznikla během jeho první kampaně před prezidentskými volbami v roce 1932, třebaže tehdy byl ještě velmi nekonkrétní v tom, co ten výraz vlastně znamená.

Roosevelt či pisatelé jeho projevů si ji zřejmě vypůjčili z knihy Nová dohoda autora Stuarta Chase, publikované v roce 1932 a ještě téhož roku adaptované na úvodní článek v časopise The New Republic. Chase svou představu nové dohody popsal obecně jako „drastickou a progresivní revizi ekonomické konstrukce, avšak bez úplného odtržení od minulosti“. Přestože jednotlivé politické návrhy, jež kniha předložila, se pozdějším prezidentovým krokům jen málo podobají, její název měl přirozený půvab, jejž Roosevelt rozpoznal.

„Nová dohoda“ vytvářela představu obchodní transakce, například skoupení akcií firmy či motivačního balíčku pro manažery – tedy něčeho, na čem se smluvní strany při vyjednávání dohodnou. Nejde o nic vnuceného. Odkazem na „dohodu“ dal Roosevelt najevo, že jeho plán není namířen proti podnikatelské sféře: vyznělo to jako nabídka ke spolupráci, k účasti, k využití příležitosti. A jelikož dohody mohou být dobré i špatné, férové i kořistnické, větší metaforickou hloubku přidalo slovo „nová“, naznačující, že Rooseveltova dohoda je lepší, spravedlivější a přitažlivější.

Metafora, která si získala drtivou voličskou podporu, vyjadřovala Rooseveltův mandát ozdravit churavějící hospodářství způsoby, které budou novátorské, ale stále z podstaty kapitalistické. Některé iniciativy jeho administrativy, například zřízení Komise pro cenné papíry a burzy, se tehdy části lidí zdály nepřátelské vůči podnikatelům, ale od té doby jsou už dlouho přijímány jako velký přínos pro konkurenční prostředí a dynamiku, neboť potlačují nepoctivé či manipulativní chování.

Metafory, jak se ukazuje, nejsou jen slova. Moderní neurověda zjišťuje, že metafory patří k podstatě tvořivosti, neboť jejich používání aktivuje různé oblasti mozku spojené s jejich vícečetným významem. Dobrými metaforami jsou ty, které v našem mozku navodí ta správná intuitivní spojení. Značný pokrok v chápání zvuku a světla například přineslo to, když si je vědci představili jako mořské vlny.

Formulovat dobrou metaforu pro Obamovo druhé funkční období je úkolem pro intuitivní kreativní myšlení, jehož součástí je přehodnocení toho, co ve svém druhém období nabídne. Dobrá metafora by mohla být ztělesněním myšlenky „inkluzivní ekonomiky“. Slovo „inkluzivní“ (všem přístupný, všechny zvoucí) má v USA silnou odezvu: Američané nechtějí samoúčelnou větší vládu; chtějí spíš, aby vláda začlenila větší část společnosti do tržní ekonomiky. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že Američané chtějí především pracovní místa – začátek inkluze.

Paralelou Chaseovy knihy je dnes bestseller roku 2012 Why Nations Fail (Proč státy dopadají špatně), jejž napsali ekonom Daron Acemoglu a politolog James Robinson. Acemoglu a Robinson tvrdí, že v širokém oblouku dějin je pravděpodobnější, že v dlouhodobém výhledu uspějí ty politické řády, které do ekonomického procesu začleňují každého.

Právě na takovou myšlenku, souznící s triumfem inkluzivity, jejž symbolizuje samotný Obama, zřejmě nazrála doba. Je však zapotřebí další krok ve vývoji metafory, aby zahrnovala myšlenku ekonomické inkluze.

Největší úspěchy Obamova prvního funkčního období se týkaly ekonomické inkluze. Zákon o dostupné péči (přezdívaný „Obamova péče“) zajišťuje přístup ke zdravotnickým službám pro větší počet lidí – a přivádí více lidí k soukromě vydávanému pojištění – než kdy dřív ve Spojených státech. Finanční reformy podle návrhu Dodda a Franka vytvořily Úřad na finanční ochranu spotřebitele, aby soukromě emitované finanční produkty lépe sloužily veřejnosti a vytvářely pobídky k obchodování derivátů na veřejných trzích. Obama též podepsal zákon na podporu malých podniků (JOBS), jehož cílem je vytvořit weby zaměřené na „davové financování“, které drobným investorům umožní účast v nově vznikajících podnicích.

Vrcholu ekonomické inkluze jsme ještě nedosáhli. Existují stovky dalších možností, mimo jiné zkvalitnění osvěty investorů a finančního poradenství, pružnější hypotéky, lepší formy sekuritizace, více pojištění pro širší spektrum životních rizik a lepší řízení kariérních rizik. Pomohl by výraznější pokrok směřující ke komplexnějším trhům s veřejnými termínovými obchody a deriváty, jakož i politiky, které by povzbudily rozvíjející se část světa k účasti v americké ekonomice. (Ostatně metafora inkluze je svým duchem z podstaty celosvětová; kdyby ji Obama používal v minulosti, jeho politiky by snad byly méně protekcionistické.)

Vhodná metafora by některé z těchto úvah či další podobné myšlenky vetkla do vize americké budoucnosti, která by tak jako Nová dohoda při promítání do reality získávala na ucelenosti. Dne 29. ledna Obama poprvé ve svém novém funkčním období přednese projev o stavu Unie. Měl by přemýšlet, jak živě a podmanivě vyjádřit principy, kterými se ve svém rozhodování doposud řídil a které vytyčují americkou cestu vpřed.

Z angličtiny přeložil David Daduč

 • Contact us to secure rights

   

 • Hide Comments Hide Comments Read Comments (13)

  Please login or register to post a comment

  1. CommentedWaleed Addas

   How about, "Walking The Talk", for domestic affairs...

   Or "My Word is My Bond", for military affairs...

   "Upholding The Truth"--for foreign relations...

   as a metaphor?!

  2. CommentedStefan S

   Having a good metaphor would require having a real vision. Since 9/11, America has been suffering a failure of imagination. Since 2008, capitalism and democracy have been failing because of a lack of accountability. How about "Real Accountability"?

  3. CommentedCarol Maczinsky

   That is the propaganda layer, the US debt development is alarming, that is fundamental and leads to crisis.

  4. CommentedVenu Madhav

   Gosh this is a simple conundrum. I got two to choose from
   i. "Renewed Deal", or ii. " Rise like Phoenix" as the metaphor.

  5. CommentedJesse Durbin

   Forward is a good metaphor. Because "A conservative is a man with two perfectly good legs who, however, has never learned how to walk forward." --Franklin D. Roosevelt
   FDR introduced his new deal metaphor here:
   "I pledge you, I pledge myself, to a new deal for the American people. Let us all here assembled constitute ourselves prophets of a new order of competence and of courage. This is more than a political campaign; it is a call to arms. Give me your help, not to win votes alone, but to win in this crusade to restore America to its own people. " http://newdeal.feri.org/speeches/1932b.htm

   This is Obama's Forward metaphor ...his kickoff speech...his plan. edited:
   OBAMA: "We have come too far to abandon the change we fought for these past few years. We have to move forward, to the future we imagined in 2008, where everyone gets a fair shot, and everyone does their fair share, and everyone plays by the same rules. That’s the choice in this election, and that’s why I’m running for a second term as President of the United States.

   "Governor Romney is a patriotic American who has raised a wonderful family, and he has much to be proud of. He’s run a large financial firm, and he’s run a state. But I think he has drawn the wrong lessons from those experiences. He sincerely believes that if CEOs and wealthy investors like him make money, the rest of us will automatically prosper as well."

   AUDIENCE: "Booo."

   OBAMA: "When a woman in Iowa shared the story of her financial struggles, he responded with economic theory. He told her, “our productivity equals our income.” Well, let me tell you something. The problem with our economy isn’t that the American people aren’t productive enough -- you’ve been working harder than ever. The challenge we face right now -- the challenge we faced for over a decade is that harder work hasn’t led to higher incomes. It’s that bigger profits haven’t led to better jobs.

   "Governor Romney doesn’t seem to get that. He doesn’t seem to understand that maximizing profits by whatever means necessary -- whether through layoffs or outsourcing or tax avoidance or union-busting -- might not always be good for the average American or for the American economy.

   "Why else would he want to spend trillions more on tax cuts for the wealthiest Americans? Why else would he propose cutting his own taxes while raising them on 18 million working families? Why else would he want to slash the investments that have always helped the economy grow, but at the same time, stop regulating the reckless behavior on Wall Street that helped the economy crash?

   "Somehow, he and his friends in Congress think that the same bad ideas will lead to a different result. Or they’re just hoping you won’t remember what happened the last time we tried it their way.

   "Well, Ohio, I’m here to say that we were there, we remember, and we are not going back. We are moving this country forward.

   "Look, we want businesses to succeed. We want entrepreneurs and investors rewarded when they take risks, when they create jobs and grow our economy. But the true measure of our prosperity is more than just a running tally of every balance sheet and quarterly profit report. I don’t care how many ways you try to explain it: Corporations aren’t people. People are people.

   "We measure prosperity not just by our total GDP; not just by how many billionaires we produce, but how well the typical family is doing -- whether they can go as far as their dreams and hard work will take them.

   "And we understand that in this country, people succeed when they have a chance to get a decent education and learn new skills -- and, by the way, so do the businesses that hire them or the companies that they start.

   "We know that our economy grows when we support research into medical breakthroughs and new technologies that lead to the next Internet app or life-saving drug.

   "We know that our country is stronger when we can count on affordable health insurance and Medicare and Social Security. When we protect our kids from toxic dumping and mercury pollution. When there are rules to make sure we aren’t taken advantage of by credit card companies and mortgage lenders and financial institutions. And we know these rules aren’t just good for seniors, or kids, or consumers -- they're good for business, too. They're part of what makes the market work.

   "Look, we don’t expect government to solve all our problems, and it shouldn’t try. I learned from my mom that no education policy can take the place of a parent’s love and affection. As a young man, I worked with a group of Catholic churches who taught me that no poverty program can make as much of a difference as the kindness and commitment of a caring soul. Not every regulation is smart. Not every tax dollar is spent wisely. Not every person can be helped who refuses to help themselves.

   "But that’s not an excuse to tell the vast majority of responsible, hardworking Americans, 'You’re on your own.' That unless you’re lucky enough to have parents who can lend you money, you may not be able to go to college. That even if you pay your premiums every month, you’re out of luck if an insurance company decides to drop your coverage when you need it most.

   "That’s not how we built America. That’s not who we are. We built this country together. We built this country together.

   "We built railroads and highways; the Hoover Dam, the Golden Gate Bridge -- together. We sent my grandfather’s generation to college on the GI Bill -- together. We instituted a minimum wage and worker safety laws -- together. Together, we touched the surface of the moon, unlocked the mystery of the atom, connected the world through our own science and imagination. We did these things together -- not because they benefited any particular individual or group, but because they made us all richer. Because they gave us all opportunity. Because they moved us forward together -- as one people, as one nation.

   "That’s the true lesson of our past, Ohio. That’s the right vision for our future. And that’s why I’m running for President.

   "I’m running to make sure that by the end of the decade, more of our citizens hold a college degree than any other nation on Earth. I want to help our schools hire and reward the best teachers, especially in math and science. I want to give two million more Americans the chance to go to community colleges and learn the skills that local businesses are looking for right now. In the 21st century, higher education can’t be a luxury -- it is an economic imperative that every American should be able to afford. That’s the choice in this election. That’s why I’m running for President.

   "I’m running to make sure the next generation of high-tech manufacturing takes root in places like Columbus and Cleveland and Pittsburgh and Richmond. I want to stop rewarding businesses that ship jobs and profits overseas, and start rewarding companies that create jobs right here in the United States of America. That’s the choice in this election.

   "I’m running so that we can keep moving towards a future where we control our own energy. Our dependence on foreign oil is at its lowest point in 16 years. By the middle of the next decade, our cars will average nearly 55 miles per gallon. Thousands of Americans have jobs, right now, because the production of renewal energy in this country has nearly doubled in just three years.

   "So now is not the time to cut these investments to pay for another $4 billion giveaway to the oil companies. Now is the time to end the subsidies for an industry that’s rarely been more profitable. Let’s double down on a clean energy future that’s never been more promising -- for our economy, and for our security, and for the safety of our planet. That’s why I’m running for President. That’s the choice in this election, Ohio."
   http://articles.latimes.com/print/2012/may/05/news/la-pn-transcript-obama-campaign-kickoff-20120505

  6. CommentedProcyon Mukherjee

   It is pleasantly surprising to see that the search for metaphors have taken us to India, where"inclusive growth" was made popular by the India Development Policy Review 2006 titled "Inclusive Growth and Service Delivery: Building on India's Success". This report focuses on two major challenges facing India: improving the delivery of core public services, and maintaining rapid growth while spreading the benefits of this growth more widely. Before 2006, 'inclusive growth' as a chosen metaphor never existed.

   If one goes for the success of this metaphor in India, jury is still out.

   Procyon Mukherjee

  7. CommentedAllan Hauer

   True wisdom can be expressed in simple but powerful ways. We’re really talking about the power of the American dream-truly inclusive democracy. Such a picture has to be built on the strong foundation of an educated, healthy society. This is where the spark of free enterprise ignites and blends the individual and community, the singular genius with collective inspiration.

  8. CommentedG. A. Pakela

   The President has no vision other than the reverse of "starving the beast." In the reverse case, the runnup in debt and interest on the debt makes it impossible to finance defense spending.

   Inclusive society will eventually mean more of us will be included in the invevitable tax increases that must take place to fund existing and new entitlements.

    CommentedJohn Brian Shannon

    Hi G.A. Pakela,

    Even at the recently lowered U.S. defense spending levels, the U.S.A. military budget is larger than the next 12 nations combined military spending.

    Not only that, it is the best equipped (already) best trained (already) and most experienced military on the planet, by significant margins.

    And, nobody wants to fight America.

    First, they would lose!
    Second, other nations would prevent it, as they have too much to lose by any harm coming to the U.S. economy.
    Third, any nation daring to attack the U.S. would, by its own actions, incur grievous economic and military harm.

    The idea that any country would attack the U.S. is preposterous, now that the Cold War is over.

    So, why would the U.S. need a $1.5 trillion (or whatever) defense budget?

    Best regards, JBS

  9. CommentedJohn Brian Shannon

   Hi Robert,

   President Obama did bring about change in his first term. The President laid out his positions on energy, energy security and sustainable energy some time ago.

   In fact, he wrote me a letter back in March 2012 outlining these very topics. It is a profound document and it is available to read on my website at: http://johnbrianshannon.com

   At the time, these seemed like grand, but somewhat unreachable goals. But not now, less than a year later. For an overview of this, visit: http://arabiangazette.com/biggest-energy-story-2012/

   Check out what the IEA is saying about President Obama's startlingly successful energy, energy security and sustainable energy policies here:

   http://www.reuters.com/article/2012/11/12/us-iea-oil-report-idUSBRE8AB0IQ20121112

   "(Reuters) - The United States will overtake Saudi Arabia and Russia as the world's top oil producer by 2017, the West's energy agency said on Monday, predicting Washington will come very close to achieving a previously unthinkable energy self-sufficiency." (article continues)

   President Obama promised change in America's energy future -- and he delivered unprecedented change!

   Which gives me hope.

   Hope that this President can overcome the economic malaise that has embraced the West and the U.S.A., with a bit of cooperation from U.S. politicians and allies of America.

   Your article Robert, if I may say so, asks the most important question of all, what should that change be and what should it be named?

   Many Americans and America's well-wishers around the globe are unhappy with the inequality in the U.S.

   Initially the U.S. became great on account of the opportunities to citizens (first) and immigrants (second) and its trading partners around the world. This is what built America. The hopes and aspirations of several generations who saw the opportunities America offered to those who worked smart and hard and invested well.

   For those who can be honest about it, those opportunities have dissipated to an alarming degree in the U.S.A. in recent decades.

   Rarely can one finish their education, begin a career at one level and years later, finish their career as a CEO or owner of a large and prosperous business. People have little upward mobility and for those born into poverty situations, the vast majority of them live in poverty until they pass out of this world -- no matter how great their work ethic!

   This has been well-documented elsewhere, so I won't go on about it at length here.

   But if anything is going to help restore citizens faith in the American dream, and restore the faith of America's well-wishers around the world, it is a better-educated society.

   One of the best ways to improve peoples economic standing, (according the the UN and other organizations expert in governance and human development) are by society-wide improvements to health and education.

   It needn't cost a trillion dollars -- but it does need direction.

   The same sort of direction that President Obama used to take America from a nation addicted to foreign oil, and turn it into an energy net exporter, and almost energy self-sufficient nation and a nation on the forefront of sustainable energy worldwide. All accomplished during a time of unprecedented worldwide economic upheaval. Well done, Mr. President!

   So, where are we now?

   An energy-secure America. Done. Check.
   A uniformly healthy America. In progress.
   A uniformly college-educated America? Let's hope.

   If this President's first term accomplishments are remembered as making America energy secure and a well-begun universal health-care plan -- then let us hope that his second term will be remembered by a "Done. Check." on a uniformly healthy American society and a well-begun college education plan for American citizens, so that they too, can become part of America's economic solution and success.

   Best regards, JBS
   http://jbsnews.com

    CommentedJohn Brian Shannon

    NOTE:

    I re-wrote my original comment, added to it, and posted it at my blog.

    You can read it at: http://jbsnews.com/2013/01/10/president-obama-restoring-the-dream/

    Cheers, JBS

  10. Commentedjim bridgeman

   This assumes that there has in fact been a driving spirit beyond winning elections. There is no evidence of that. In fact the predominance of dead metaphor (aka sloganeering) is evidence that the entire motivation has been attaining and maintaining power rather than what would be done with the power. Indeed, Affordable Care is best read as the single legislative achievement most likely to cement the left element to the electoral coalition.

  Featured