Thursday, November 27, 2014
5

Chytré daně

ATÉNY/BERLÍN – Vlády po celé Evropské unii a po celém světě se potýkají se zdánlivou „hlavou-22“: mlýnský kámen státního dluhu na krku je nutí snižovat schodky prostřednictvím výdajových škrtů a zvyšování daní. To však brzdí spotřebitelské výdaje potřebné k oživení hospodářské aktivity a nastartování růstu. V době, kdy se těžiště debaty přesouvá od utahování opasků k opatřením zaměřeným na stimulaci růstu, bude pro nastolení správné rovnováhy nezbytné chytřejší zdaňování.

Když vlády uvažují o obtížném úkolu zvýšit daně, obvykle myslí na daň z příjmu fyzických a právnických osob a daň z přidané hodnoty (DPH). Existují však i další daně, které mohou vygenerovat značné příjmy s daleko menším negativním dopadem na ekonomiku. Jedná se o daně, které vlády už dnes uvalují na elektřinu a fosilní paliva.

Tyto daně hrají klíčovou roli při snižování uhlíkových emisí, které způsobují změny klimatu. Nedávný výzkum však ukazuje, že mohou hrát užitečnou roli také při zvyšování státních příjmů s malým dopadem na hospodářský růst.

Euro za euro, dolar za dolar, jen za jen: daně z energie a uhlíku mají nižší negativní dopad na státní ekonomiku, spotřebu a pracovní místa než daň z příjmu a DPH. Například zvýšení přímých daní, jako je daň z příjmu, může stlačit spotřebu dvakrát více než daně z energie a uhlíku, které přinesou stejný objem prostředků.

Udržení spotřeby na co nejvyšší úrovni je životně důležité pro oživení ekonomické aktivity, z čehož vyplývá, že neméně důležité je uvolnit peníze, které by spotřebitelé mohli utratit. Daně z energie a uhlíku dokážou zvýšit příjmy a přitom zachovat ekonomiku v silnějším stavu, aby se udrželo zotavení. Konvenční daně zvyšují příjem, ale současně představují mnohem vyšší riziko stlačení růstu.

Není to však jediný důvod, proč má zevrubnější pohled na daně z energie a uhlíku smysl. Současný rámec zdaňování energie není zejména v Evropě udržitelný. Daňové sazby u různých typů paliv se napříč EU liší o více než 50%, což na jednotném trhu způsobuje velká pokřivení. Vytvoření rovných podmínek pro všechny v oblasti zdaňování energií v EU by harmonizovalo ekonomické pobídky, eliminovalo palivovou turistiku řidičů jezdících kvůli nižším cenám za hranice a zlepšilo podnikatelské prostředí ve všech evropských ekonomikách.

Rostoucí účty za energii tažené náklady na využívání fosilních paliv představují obrovský politický problém v mnoha evropských zemích i jinde – včetně Spojených států, kde se ceny energie pro spotřebitele staly pár měsíců před prezidentskými volbami velkým tématem. Oproti jiným formám zdanění však mají daně z energie sklon spotřebitelům celkově vzato prospívat. Přínos z odvrácení negativního dopadu konvenčních daní je patrný v celé ekonomice, zejména však u nejméně bohatých občanů, jejichž domácnosti si udrží vyšší míru disponibilního příjmu.

Většinu daní z energie a uhlíku vybírají národní vlády. V Evropě však existuje i další možnost výběru daňových příjmů: Evropské schéma obchodování s emisemi (ETS). Z hlediska dopadů na HDP a pracovní místa by náklady na zvýšení příjmů z tohoto zdroje byly až o třetinu nižší než náklady na výběr stejné částky prostřednictvím daní z příjmu nebo DPH.

Vzhledem k evropským fiskálním schodkům a ekonomickému dopadu jejich snižování je to obrovská potenciální úspora. Nejprve je však nutné vyřešit problémy stlačující cenu uhlíku. Klíčové zde bude vynětí mohutného přerozdělování uhlíkových povolenek ze systému ETS.

Ministři financí všude na světě musí při úvahách o svých fiskálních možnostech projevit větší nápaditost. Daně z energie a uhlíku mohou způsobit menší ekonomickou bolest a přinést vyšší zisk než daně konvenční. Evropa potřebuje fiskální konsolidaci, snížení uhlíkových emisí a strategii hospodářského růstu. Aby byly všechny tři úkoly splněny, měl by se klást větší důraz na daně z energie a efektivní ETS.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

 • Contact us to secure rights

   

 • Hide Comments Hide Comments Read Comments (5)

  Please login or register to post a comment

  1. CommentedFlip Bibi

   Gary M:
   Greece has a continuously demoralized civilian population, because their government constantly fails them. Greek society has no faith in their governmental representation, as clearly seen in the last elections. The community is having a hard time just to make it through the day, and they will not give up the little money they have, especially, to a failing and disappointing government. The idea that the government should be completely transparent to its population is wonderful, that a government shows exactly what it will need in order to maintain itself afloat would be wonderful; but it will not work. A system as such will make the government be seen as asking for donations rather than be responsible and enforce proper laws such as taxation. And when it comes to donations we all know how disappointing results are. Placing yourself in the shoes of the average Greek citizen, would you give some of your money to a failing system? My bet is no; I think that you’d rather take that little bit and open an account in a German/Swiss bank. I am surprised that liquid assets have not flooded out of Greek banks yet, but it is trickling out.
   As far as borrowing money, from citizens, at a specific interest rate; yeah, sounds good, but only when you know that your government will hold its end of the deal. Again, the government is not supported by the population. Only after it gets out of this current spiraling disaster, Greece should create a new, fair and enforceable taxation system which does not kill public/privet/foreign incentives to stimulate growth. The population is paying a hefty price, and it is not enough. Unfortunately, Greece has no option but to continue with the austerity programs forced on it by others, and these measures caused nothing but more head-aches. Clearly, people are angry because of the situation their country is in but they have to realize that they are also part of the problem. With new elections looming around the corner, most of Europe is holding its breath. Will Greece vote to remain in the EU, or will they vote anti-austerity? Unfortunately people can’t have it both ways and either way Greece loses. For sure austerity programs help, but that is not the only solution, more is needed in order to get Greece out of the hole.
   Greece is in turmoil; tourism is down, public/privet capital decreasing, foreign investments decreasing, unstable political parties/system and laws that were not properly enforced. Greece has much to think about its future, and so little time.

    CommentedGary Marshall

    Hello Flip,

    It is not government by donations.

    The post below advances the abolition of all Taxation. A nation will never repay the monies borrowed in the financial markets. And how does one treat his perpetual banker, knowing the funds can be cut off at any moment?

    That is the reason government will become far more benign and productive than they are at present.

    Can a nation borrow perpetually? Yes, under certain conditions.

    There are few entities on this earth that do not count liabilities among their assets. Most of us carry debts and many other liabilities. That is not the worrying part. The part for concern is the value of our assets. Do one possess assets exceeding those aggregate liabilities. Most will say yes. Some no.

    Does a government possess financial and material resources? Certainly. With Taxation, the combined financial and material resources of every entity within the nation. Without Taxation and with borrowing, the same. This is what backs the nation's financial debts.

    Now if an entity can borrow and invest, creating assets that exceed liabilities, should it do so? The answer is obvious, and just as obvious if it cannot.

    So if a nation can borrow from itself, its citizens, and create assets that exceed the acquired liabilities, should it do so? Yes.

    Banks do it all the time. They borrow from one and invest or loan money to another, living on the margins. They never pay off their lenders. They just borrow more money for supplying more loans, creating assets that exceed liabilities.

    And it will be the same for a nation. Borrow from one and invest in some project, creating assets that exceed liabilities and enriching the nation and its people.

    Access to clean water could be accounted a worthy project with good returns. Dirty or disease laden water can cause a community grievous harm. The local hospital may be overrun with patients suffering all sorts of water borne maladies. The medical costs, lost work days, etc could be erased with a modest investment in purifying the water.

    Simple cost and benefit analysis. If the cost to the community of water borne diseases are $5 million, and construction costs of a water filtration plant $1 million with $1 million in annual expenditures, is this not a valued return to the community? Is it inflationary?

    No because the community now has $3 million per year to go and spend on other items, perhaps better healthcare, better education, a larger home.

    An idle person will cost the community or nation in welfare costs. An annuity of $10,000 would require an initial investment of $200,000 with an interest rate of 5%. If a person collects $10,000 per year, the community or nation would be better off lending funds of say $50,000 for training or education up to amend the burden.

    The piece above merely shows that the cost of borrowing for a nation is in effect nil. The debt obligations issued by a nation create a liability that is equally matched with a created asset, held by a resident US lender.

    Its like a bank adding to both sides of its balance sheet. The addition of an asset offsets or nullifies the addition of equal extent of a liability. Or in other words, are you better off if you borrow $1 from your mother? You owe what you now possess, so your circumstances are unchanged.

    The question for the Government now centers on what we get for our money expended in public projects? With Taxation, there is no justification because government can take your money and do pretty much as it pleases. With borrowing, the government will have to approach the citizen and provide a proper analysis.

    The amounts borrowed will be so large, that no one person or entity could ever exert noticeable control over a nation. It will be a far different story from the present one.

    When the state has to borrow, the kind of corruption you lament will quickly come to an end.

    There is no constraint upon earnings or investment or any worthy activity. No penalty or punishment for productive enterprise. There will also be a great contraction in government expenditures as cost and benefit analysis springs into action. Both factors will create a far more productive and wealthy nation.

    I hope that answers your questions.


    GM

    CommentedGary Marshall

    Hello Flip,

    It is not government by donations.

    The post below advances the abolition of all Taxation. A nation will never repay the monies borrowed in the financial markets. And how does one treat his perpetual banker, knowing the funds can be cut off at any moment?

    That is the reason government will become far more benign and productive than they are at present.

    Can a nation borrow perpetually? Yes, under certain conditions.

    There are few entities on this earth that do not count liabilities among their assets. Most of us carry debts and many other liabilities. That is not the worrying part. The part for concern is the value of our assets. Do one possess assets exceeding those aggregate liabilities. Most will say yes. Some no.

    Does a government possess financial and material resources? Certainly. With Taxation, the combined financial and material resources of every entity within the nation. Without Taxation and with borrowing, the same. This is what backs the nation's financial debts.

    Now if an entity can borrow and invest, creating assets that exceed liabilities, should it do so? The answer is obvious, and just as obvious if it cannot.

    So if a nation can borrow from itself, its citizens, and create assets that exceed the acquired liabilities, should it do so? Yes.

    Banks do it all the time. They borrow from one and invest or loan money to another, living on the margins. They never pay off their lenders. They just borrow more money for supplying more loans, creating assets that exceed liabilities.

    And it will be the same for a nation. Borrow from one and invest in some project, creating assets that exceed liabilities and enriching the nation and its people.

    Access to clean water could be accounted a worthy project with good returns. Dirty or disease laden water can cause a community grievous harm. The local hospital may be overrun with patients suffering all sorts of water borne maladies. The medical costs, lost work days, etc could be erased with a modest investment in purifying the water.

    Simple cost and benefit analysis. If the cost to the community of water borne diseases are $5 million, and construction costs of a water filtration plant $1 million with $1 million in annual expenditures, is this not a valued return to the community? Is it inflationary?

    No because the community now has $3 million per year to go and spend on other items, perhaps better healthcare, better education, a larger home.

    An idle person will cost the community or nation in welfare costs. An annuity of $10,000 would require an initial investment of $200,000 with an interest rate of 5%. If a person collects $10,000 per year, the community or nation would be better off lending funds of say $50,000 for training or education up to amend the burden.

    The piece above merely shows that the cost of borrowing for a nation is in effect nil. The debt obligations issued by a nation create a liability that is equally matched with a created asset, held by a resident US lender.

    Its like a bank adding to both sides of its balance sheet. The addition of an asset offsets or nullifies the addition of equal extent of a liability. Or in other words, are you better off if you borrow $1 from your mother? You owe what you now possess, so your circumstances are unchanged.

    The question for the Government now centers on what we get for our money expended in public projects? With Taxation, there is no justification because government can take your money and do pretty much as it pleases. With borrowing, the government will have to approach the citizen and provide a proper analysis.

    The amounts borrowed will be so large, that no one person or entity could ever exert noticeable control over a nation. It will be a far different story from the present one.

    When the state has to borrow, the kind of corruption you lament will quickly come to an end.

    There is no constraint upon earnings or investment or any worthy activity. No penalty or punishment for productive enterprise. There will also be a great contraction in government expenditures as cost and benefit analysis springs into action. Both factors will create a far more productive and wealthy nation.

    I hope that answers your questions.


    GM

  2. CommentedGary Marshall

   Here is a public finance solution to the Greek problem. If anyone can find the flaw, I shall be more than happy to give him or her $50,000. I am just tired of doing this.

   ####

   The costs of borrowing for a nation to fund public expenditures, if it borrows solely from its resident citizens and in the nation's currency, is nil.

   Why? Because if, in adding a financial debt to a community, one adds an equivalent financial asset, the aggregate finances of the community will not in any way be altered. This is simple reasoning confirmed by
   simple arithmetic.

   The community is the source of the government's funds. The government taxes the community to pay for public services provided by the government.

   Cost of public services is $10 million.

   Scenario 1: The government taxes $10 million.

   Community finances: minus $10 million from community bank accounts for government expenditures.
   No community government debt, no community
   government IOU.

   Scenario 2: The government borrows $10 million from solely community lenders at a certain interest rate.

   Community finances: minus $10 million from community bank accounts for government expenditures.
   Community government debt: $10 million;
   Community government bond: $10 million.

   At x years in the future: the asset held by the community (lenders) will be $10 million + y interest. The deferred liability claimed against the community (taxpayers) will be $10 million + y interest.

   The value of all community government debts when combined with all community government IOUs or bonds is zero for the community. It is the same $0 combined worth whether the community pays its taxes immediately or never pays them at all.

   So if a community borrows from its own citizens to fund worthy public expenditures rather than taxes those citizens, it will not alter the aggregate finances of the community or the wealth of the community any
   more than taxation would have. Adding a financial debt and an equivalent financial asset to a community will cause the elimination of both when summed.

   Whatever financial benefit taxation possesses is nullified by the fact that borrowing instead of taxation places no greater financial burden on the community.

   However, the costs of Taxation are immense. By ridding the nation of Taxation and instituting borrowing to fund public expenditures, the nation will shed all those costs of Taxation for the negligible fee of borrowing in the financial markets and the administration of public
   debt.

   Regards,
   Gary Marshall

  3. CommentedJoon Jeon

   Could the authors give the resource in detail? Is there anyone who knows about this research?

  Featured