38

Vzedmutí nevole

NEW YORK – Bezprostředně po globální finanční krizi roku 2008 se tvůrcům politik podařilo odvrátit přechod Velké recese ve Velkou hospodářskou krizi II, což udrželo na uzdě ochranářská a dovnitř zahleděná opatření. Teď však přichází vzedmutí reakcí namířených proti globalizaci – a proti volnějšímu pohybu zboží, služeb, kapitálu, pracovní síly a technologií, který přišel s ní.

Tento nový nacionalismus na sebe bere různé ekonomické podoby: obchodní bariéry, ochranu aktiv, reakce namířené proti přímým zahraničním investicím, politiky upřednostňující domácí pracující a firmy, opatření proti přistěhovalcům, státní kapitalismus a nacionalismus v oblasti přírodních zdrojů. Ve sféře politiky jsou na vzestupu populistické, antiglobalizační, protipřistěhovalecké a v některých případech vyloženě rasistické a antisemitské strany.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Tyto síly mají odpor k písmenkové polévce nadnárodních správních institucí – EU, OSN, WTO, MMF a tak dále –, jež globalizace vyžaduje. Riziko balkanizace hrozí dokonce i internetu, modelovému projevu globalizace uplynulých dvou dekád, neboť rostoucí počet autoritářských zemí – mimo jiné Čína, Írán, Turecko a Rusko – se snaží omezovat přístup k sociálním médiím a potlačovat svobodu projevu.

Hlavní příčiny těchto trendů jsou zřejmé. Chudokrevné ekonomické oživení přináší populistickým stranám, prosazujícím ochranářské politiky, příležitost dát vleklou malátnost za vinu zahraničnímu obchodu a cizím pracujícím. Připočtěme si k tomu vzestup nerovnosti v příjmech i bohatství ve většině zemí a není divu, že se široce uchytila představa ekonomiky, kde vítěz bere vše, což prospívá pouze elitám a pokřivuje politický systém. V současnosti se zdá, že vyspělé ekonomiky (třeba Spojené státy, kde neomezené sponzorování volených představitelů finančně mocnými podnikatelskými skupinami jednoduše představuje legalizovanou korupci) i rozvíjející se trhy (kde hospodářství i politice často dominují oligarchové) fungují ve prospěch hrstky mocných.

Naproti tomu mnozí v poslední době zažívají pouze vleklou stagnaci, typickou sníženou zaměstnaností a strnulou výší mezd. Výsledná ekonomická nejistota dělnických a středních tříd je nejcitelnější v Evropě a eurozóně, kde řada populistických stran – zejména krajně pravicových – ve volbách do Evropského parlamentu minulý týden pokořila síly hlavního proudu. Tak jako ve 30. letech 20. století vyústila Velká hospodářská krize v nástup autoritářských vlád v Itálii, Německu a Španělsku, i tentokrát může být trend podobný.

Pokud se příjmy a tvorba pracovních míst brzy nezvednou, populistické strany v Evropě se mohou dostat blíž k moci na národní úrovni a protiunijní nálady zastaví postup evropské hospodářské a politické integrace. Ještě horší je, že znovu ohrožena může být eurozóna: některé země (Velká Británie) mohou EU opustit a další (Británie, Španělsko a Belgie) se nakonec mohou rozpadnout.

I v USA je vidět ekonomická nejistota rozsáhlé nejnižší bělošské vrstvy, která se cítí ohrožena přistěhovalectvím a globálním obchodem, a to na rostoucím vlivu krajní pravice a frakcí Tea Party v Republikánské straně. Tyto skupiny charakterizuje ekonomické upřednostňování rodilých obyvatel, protipřistěhovalecké a protekcionistické sklony, náboženský fanatismus a geopolitický izolacionismus.

Jinou podobu tohoto proudu můžeme vidět v Rusku a mnoha částech východní Evropy a střední Asie, kam pád Berlínské zdi nepřinesl demokracii, ekonomickou liberalizaci a svižný růst výstupu. Namísto toho tam po většinu uplynulého čtvrtstoletí byli u moci nacionalistické a autoritářské režimy prosazující růstové modely státního kapitalismu zajišťujícího jen vlažnou ekonomickou výkonnost. V tomto kontextu nelze destabilizační kroky ruského prezidenta Vladimíra Putina na Ukrajině oddělovat od jeho snu, že povede „Eurasijskou unii“ – což je spoře maskovaná snaha oživit bývalý Sovětský svaz.

I v Asii nacionalismus opět ožívá. Noví vůdci v Číně, Japonsku, Jižní Koreji a teď i Indii jsou političtí nacionalisté v regionech, kde přetrvávají vážné územní spory a zaněcují se dlouhotrvající historické křivdy. Tito předáci – společně s dalšími v Thajsku, Malajsii a Indonésii, kteří se posouvají podobným nacionalistickým směrem – musí řešit významné výzvy v oblasti strukturálních reforem, chtějí-li oživit uvadající hospodářský růst a v případě rozvíjejících se trhů předejít středněpříjmové pasti. Hospodářský neúspěch by mohl podnítit další nacionalistické, xenofobní tendence – ba dokonce vyvolat ozbrojený střet.

Střední východ přitom zůstává regionem uvízlým v zaostalosti. Arabské jaro – vyvolané pomalým růstem, vysokou nezaměstnaností mladých a všeobecným ekonomickým zoufalstvím – sklouzlo v Egyptě a Libyi do dlouhé zimy, kde jsou alternativami návrat k autoritářským despotům a politický chaos. V Sýrii a Jemenu je občanská válka, Libanon a Irák by mohly čelit podobnému osudu, Írán je jak nestabilní, tak nebezpečný pro ostatní a Afghánistán a Pákistán vypadají čím dál víc jako rozvrácené státy.

Ve všech těchto případech politický a náboženský extremismus, zášť vůči Západu a v některých případech otevřený terorismus pramení z ekonomických nezdarů a nedostatku příležitostí a naděje pro chudé a mladé lidi.

Neschopnost zabránit Velké hospodářské krizi ve 30. letech 20. století dodala v Evropě a Asii síly autoritářským režimům, což nakonec vedlo až ke druhé světové válce. Tentokrát újma zapříčiněná Velkou recesí vyvolává ve většině vyspělých ekonomik vleklou stagnaci a způsobuje podstatné strukturální potíže s růstem na rozvíjejících se trzích.

To je ideální půda, v níž dokáže zakořenit a vzkvétat ekonomický a politický nacionalismus. Dnešní nevoli k obchodu a globalizaci bychom měli vnímat v kontextu toho, co může, jak víme ze zkušenosti, přijít dál.

Z angličtiny přeložil David Daduč