0

Může Hamas zůstat u moci?

Teď když Izrael drží ve vazbě třetinu palestinské vlády vedené Hamasem, eskalace izraelsko-palestinských vztahů už se posunula za hranici vojenské konfrontace. Vyvstala mnohem zásadnější otázka: může u moci zůstat palestinská vláda, která svou moc čerpá z dohody s Izraelem, když ji vede organizace, jejímž cílem je zničení Izraele?

Tuto otázku, která izraelsko-palestinské vztahy sužuje od chvíle, kdy v lednu zvítězil v parlamentních volbách Hamas, přinesl do popředí únos izraelského vojáka v pásmu Gazy a únos a následná vražda osmnáctiletého izraelského civilisty na Západním břehu.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Mezinárodní společenství vedené „Čtyřkou“ (Spojené státy, Evropská unie, Organizace spojených národů a Rusko) předložilo vládě Hamasu tři podmínky, jež musí splnit, chce-li dosáhnout mezinárodní legitimity a přijímat nadále finanční podporu. Hamas musí uznat právo Izraele na existenci, zastavit veškeré teroristické aktivity a zavázat se, že bude uskutečňovat všechny dřívější mezinárodní dohody podepsané palestinskou samosprávou. Tyto podmínky se vnějšímu pozorovateli jeví jako přiměřené. Hamasu se ovšem zdá, že podkopávají samotný jeho raison d’être .

Konec konců, jde o organizaci oddanou zničení Izraele – její charta vyzývá ke svaté válce proti všem Židům – a ustavení islámského státu v celé historické Palestině. Podle Hamasu jsou Židé (společně se svobodnými zednáři a dalšími hanebnými organizacemi jako Rotary International a Lions Club) zodpovědní jak za francouzskou a bolševickou revoluci, tak za první i druhou světovou válku. Není tedy velkým překvapením, že Hamas podmínky Čtyřky odmítl.

Současně se prostřednictvím neurčitého textu nazvaného „Dokument vězňů“ s Hamasem marně pokoušel najít společnou řeč palestinský prezident Mahmúd Abbás (Abú Mázin), zastupující Fatah, který v lednových volbách prohrál. Dokument měl sloužit jako nepřímé uznání izraelského práva na existenci. Nic takového se ovšem v seškrtaném textu, jenž Hamas schválil, nevyskytuje. Právě naopak, text legitimuje pokračující útoky proti izraelským civilistům na Západním břehu, kvůli čemuž je pro Izrael – a pro mezinárodní společenství – nepřijatelný.

Současnou krizi ovšem nelze vyřešit jen slovy. Jedním z paradoxních důsledků bezmála mesiánské víry Ameriky ve volby coby všelék na neduhy Středního východu je to, že Hamas – vítěz demokratických voleb – získal takovou míru legitimity, jakou nikdy v minulosti neměl. Na druhou stranu dřívější i současné chování Hamasu dává jasně najevo, že volby považuje pouze za politický nástroj a že je mu vzdálena veškerá oddanost normám a hodnotám, na nichž se zakládá demokracie.

Připomíná to fašistické a komunistické režimy minulosti, které uplatňovaly obdobný utilitaristický přístup k demokracii. Avšak USA zároveň ve snaze podrýt vládu Hamasu podporují Abú Mázina, takže vrhají stín na důvěryhodnost své vlastní oddanosti demokracii.

Současné násilí se může dále stupňovat a mohlo by zapříčinit pád vlády Hamasu. Na druhou stranu, diplomatické prostředky by mohly zajistit propuštění izraelského vojáka a zastavit odpalování raket Kásám z Gazy na Izrael – což je každodenní rutina, která zpochybnila věrohodnost nové izraelské vlády ministerského předsedy Ehuda Olmerta.

Zásadním problémem je ale to, že až dosud Palestinci na každé dějinné křižovatce odmítli přijmout kompromis a proto pohořeli s budováním státu. V roce 1947 odmítli plán OSN na rozdělení země, který vyzýval k založení dvou států v britské Palestině. Po Dohodách z Osla se v roce 1993 palestinská samospráva, vytvořená pod vládou Jásira Arafata, stala dalším militarizovaným autoritářským režimem, velice podobným Sýrii a Egyptu, a neudělala nic pro zmírnění utrpení palestinských uprchlíků. Právě tato nečinnost vynesla Hamas k moci.

Dnešní krize je zřetelně první vážnou zkouškou pro Olmerta a jeho plány na další stahování z Izraelem okupovaných území. Je to však ještě větší zkouška pro Palestince: nechají se radikálním a fanatickým vedením znovu zavést do další národní katastrofy? Nebo konečně pochopí, že před sebou mají otevřenou budoucnost nezávislosti, suverenity a důstojnosti – ale jedině pokud Izraelcům dopřejí to, co si sami právem nárokují?

Mezinárodní společenství může Palestince tlačit k rozhodnutí. Toto rozhodnutí a jeho morální cena však zůstávají v rukou samotných Palestinců.