shafik2_Mr.Cole PhotographerGetty Images_globedataconnections Mr.Cole Photographer/Getty Images

The Year Ahead 2020

På vei mot en ny samfunnskontrakt

LONDON – Alle samfunn er vevd sammen av normer, institusjoner, politikk og lover — samt forpliktelser overfor de som har behov for hjelp. I tradisjonelle samfunn er det stort sett familie og slekt som påtar seg slike forpliktelser. I avanserte økonomier er en større del av byrden lagt over på stat og marked (gjennom helseforsikring og pensjon). Men selv i avanserte økonomier blir store deler av den sosiale kontrakten opprettholdt av familier (gjennom ikke lønnet omsorgsarbeid), sivilsamfunnet (gjennom frivillige og veldedige organisasjoner) og arbeidsgivere (som ofte må sørge for helseforsikring eller bidra med penger til arbeidsledighetstrygd).

Samfunnskontrakten er ikke ensbetydende med velferdsstaten. Begrepet velferdsstaten viser til den delen av samfunnskontrakten som vedtas politisk og gjennomføres av myndighetene, enten direkte gjennom skatter og offentlige tjenester eller indirekte gjennom lover som pålegger privat sektor å sørge for bestemte ytelser. I så måte er det noe misvisende å forstå velferdsstaten som en omfordelingsmekanisme. Det er bedre å se den som en kilde til produktivitet og sikkerhet gjennom innbyggernes livssyklus. Som John Hills ved London School of Economics har vist, bidrar de fleste like mye til fellesskapet som det de får tilbake.

Mye av sinnet og frustrasjonen som har satt sitt politiske preg på de utviklede landene, kommer fordi folk føler at de ikke får det de har krav på. De som har en vanskelig start på livet, føler at de har alle odds mot seg. De som lever på landsbygda og i småbyer, tror at politikerne i overveldende grad favoriserer de store byene. Den innfødte delen av befolkningen frykter at innvandrere mottar ytelser før de har betalt inn det de skal til fellesskapet. Menn føler at deres tidligere privilegerte posisjon i samfunnet gradvis har blitt svekket. De eldre føler at de unge ikke setter pris på tidligere oppofringer. Og de unge beskylder de eldre for å overbelaste trygdesystemet og for å etterlate seg stadig større miljøproblemer. All denne mistilliten og motviljen er politisk føde for populister.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/dYTT9RQnb