Getty Images

The Year Ahead 2018

Nová rovnováha pro globální éru

LONDÝN – Protekcionisté a hnutí za „navrácení kontroly občanům“ budou vzkvétat tak dlouho, dokud bude globalizace postrádat jasné vedení a lidskou tvář a dokud se bude řítit jako splašený vlak, který se vymkl kontrole.

Smutné je, že pro miliony lidí se globalizace zdaleka nestala nadávkou bezdůvodně. Třicet let staré pilíře washingtonského konsensu se hroutí. Většina lidí se dnes shodne, že volný obchod bez férového obchodu znamená pro miliony lidí prohru a jen pro hrstku lidí výhru. Neregulované kapitálové toky, zejména krátkodobé toky spekulativního kapitálu, mohou destabilizovat ekonomiky. A prohlubující se sociální nerovnost může být špatná pro růst.

Tyto poznatky představují zásadní slabiny tržního fundamentalismu – kladoucího důraz na liberalizaci, deregulaci, privatizaci, snižování daní a zmenšování role státu –, který v politických kruzích v posledních desetiletích převládal. Deset let po globální finanční krizi už dokážeme akceptovat skutečnost, že jednotlivci a korporace jednající výlučně ve vlastním zájmu neslouží vždy zájmům veřejným.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/6TDMntU/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.