India kijkt naar buiten

10

NEW DELHI – Vandaag geldt meer dan ooit wat de dichter John Donne heeft gezegd: “Geen land kan helemaal op zichzelf staan.” Ook India heeft dit ingezien en raakt steeds verder geïntegreerd in de wereldeconomie, via de handel in goederen en diensten, maar ook door de stromen van kapitaal, technologie en ideeën. En uiteraard speelt India’s ongekend grote en wijdverbreide diaspora een unieke rol in het versterken van de Indiase banden met de wereld.

Dat is een wereld waarin India vandaag de dag een speciale positie inneemt. Terwijl veel landen – zowel geavanceerde als opkomende economieën – een toenemend gevoel van economische bezorgdheid en zelfs somberheid ervaren, is India een baken van hoop, positieve verandering en economisch dynamisme.

Onze economie is gestabiliseerd: de inflatie is gedaald, de wisselkoers van de roepie is stabiel, en onze begrotingsdiscipline is solide. De economische groei, die nu de hoogste is van de grote economieën, staat op het punt verder te versnellen. Het is geen verrassing dat de beleggers naar onze markten toe stromen.

Hoe trots we ook zijn op onze prestaties, we erkennen ook onze verantwoordelijkheden. Ik ben me er terdege van bewust dat het Indiase volk de regering waarin ik dien een mandaat heeft gegeven voor beslissende economische veranderingen en politieke hervormingen. We zullen dat mandaat honoreren, wat ons, in een gemondialiseerde wereld, ertoe dwingt in eigen land inclusieve groei te verwezenlijken en internationaal constructief mee te werken.