Indie vyhlíží svět

10

DILLÍ – Dnes více než kdykoliv dříve „není žádná země sama o sobě ostrovem“, abych parafrázoval básníka Johna Donnea. Také Indie si to uvědomila a plně se integrovala do světové ekonomiky prostřednictvím obchodu se zbožím a službami, kapitálových toků, technologií a myšlenek. A jedinečně početná a rozšířená indická diaspora samozřejmě hraje jedinečnou roli při posilování vztahů Indie se světem.

Je to svět, v němž dnes Indie zaujímá zvláštní postavení. Zatímco v řadě zemí – s rozvinutými i rozvojovými ekonomikami – sílí pocit ekonomické úzkosti, ba dokonce i skleslosti, Indie je majákem naděje, pozitivních změn a ekonomické dynamiky.

Naše ekonomika se stabilizovala: inflace klesla, devizový kurz rupie je stálý a náš závazek k fiskální disciplíně solidní. Hospodářský růst, který je dnes nejvyšší ze všech velkých ekonomik, se má dále zrychlovat. Není tedy překvapivé, že se investoři na naše trhy jen hrnou.

Jakkoliv jsme na své úspěchy hrdí, zároveň se hlásíme ke svým závazkům. Naléhavě si uvědomuji, že indický lid dal vládě, ve které působím, mandát k rozhodným ekonomickým změnám a politické reformě. My tento mandát naplníme, což v globalizovaném světě vyžaduje, abychom doma dosáhli začleňujícího růstu a konstruktivně se zapojili do mezinárodního dění.