Europese solidariteit in een wereld van crises

12

BRUSSEL – Het einde van het jaar is altijd een goed moment om de balans op te maken. Aan het einde van 2015 kunnen we terugkijken op een jaar waarin de Europese solidariteit – op het gevaar af me te dramatisch uit te drukken – misschien wel een van de grootste beproevingen heeft doorstaan waarmee zij sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is geconfronteerd.

De Europese solidariteit werd een groot deel van het jaar ernstig onder druk gezet door de Griekse crisis – waarvan de economische en sociale gevolgen gevoeld blijven worden in de eurozone en in de hele Europese Unie. Sinds het begin van het jaar hebben de onderhandelingen over Griekenland het geduld van ons allen op de proef gesteld. Er is veel tijd en vertrouwen verloren gegaan. Er zijn bruggen verbrand. Er zijn woorden gesproken die niet makkelijk kunnen worden teruggenomen. We hebben gezien hoe de Europese democratieën tegen elkaar zijn uitgespeeld.

Gezamenlijk heeft Europa in de afgrond gekeken. En het was pas toen we aan de rand daarvan stonden dat we een stap terug konden zetten. Uiteindelijk hebben de lidstaten van de EU Griekenland niet laten vallen. Er zijn afspraken gemaakt en ten uitvoer gelegd, en er loopt nu een nieuw hulpprogramma. De Europese solidariteit heeft het pleit beslecht en het vertrouwen is zich weer aan het herstellen. De sleutel zal nu gelegen zijn in het doorvoeren van hervormingen, en de Europese Commissie blijft Griekenland steunen met een nieuwe Structural Reform Support Service (Structurele Dienst voor de Steun aan Hervormingen), evenals door het bieden van technische hulp bij iedere stap op wat nog steeds een lange weg is.

Tegelijkertijd blijft de Europese solidariteit op de proef gesteld worden door de vluchtelingencrisis. Eerder dit jaar heeft de Europese Commissie een samenhangend migratiebeleid op tafel gelegd en onmiddellijke maatregelen getroffen om de crisis te beheersen. We hebben onze aanwezigheid in de Middellandse Zee verdrievoudigd, waardoor we hebben geholpen levens te redden. We hebben teruggevochten tegen de criminele netwerken van smokkelaars en mensenhandelaars. We hebben solidariteit getoond door de mensen over onze lidstaten te verdelen die het hardst internationale beschermng nodig hadden.