Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

kschwab19 Getty Images

The Year Ahead 2020

Lepší svět začíná doma

COLOGNY, ŠVÝCARSKO – V roce 2020 si svět připomene 75. výročí mezinárodního liberálního řádu. Většina se shodne, že tento rámec – zahrnující Organizaci spojených národů, Mezinárodní měnový fond, Světovou banku a další multilaterální instituce – je zapotřebí modernizovat kvůli řešení výzev změny klimatu, rozšiřující se nerovnosti a zpomalujícího hospodářského růstu. Reforma na globální úrovni ale nebude možná, jestliže nejprve nevybudujeme soudržnější a udržitelnější společnosti. Jednou cestou k tomuto cíli jsou přitom „občanská shromáždění,“ jež průkopnicky razí Irsko a další země.

Několik stěžejních mezinárodních institucí v roce 2019 opět projevilo špatnou připravenost na dnešní výzvy. Evropská unie vprostřed mučivého rozvodového řízení se Spojeným královstvím zůstává ochromená. Trumpova administrativa vytlačila mimo hru Světovou obchodní organizaci, blokováním kandidátů do orgánu WTO pro řešení sporů. OSN zase postihly značné těžkosti, když Chile odstoupilo od pořadatelství letošní klimatické konference COP25.

Uvedené příklady naznačují, že naše schopnost organizovat kolektivní reakce na zásadní výzvy je v ohrožení. Reforma kterékoli jednotlivé multilaterální instituce však problém nevyřeší, jestliže její členské státy – a společnosti, jež představují – budou nadále rozštěpené podél politických, sociálních a ekonomických linií. Vždyť pramenem brexitové krize není rozhodování EU v Bruselu, ale polarizace v Británii. Krize WTO vychází z patu ve Washingtonu a neshod mezi členskými státy nad tím jak novelizovat pravidla obchodování. Nenadálé zrušení COP25 nezpůsobil nedostatek nadšení v řadách mezinárodních lídrů, nýbrž sociální nepokoje v Chile.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/eByFGBHcs;