De AIIB is klaar voor de start

9

BEIJING – De historische lancering van de Aziatische Infrastructuur Bank (AIIB) de komende weken is omgeven door hoge verwachtingen – en terecht. Met het begin van haar activiteiten zal de AIIB toetreden tot de familie van multilaterale financiële instellingen, bij het steunen van de economische en sociale ontwikkeling in Azië met een brede basis. Gezonde en duurzame investeringen in infrastructuur zullen leiden tot betere ontwikkelingsresultaten, de levens en levensomstandigheden van de burgers van Azië verbeteren, en zorgen voor positieve overloopeffecten in andere delen van de wereld.

Het afgelopen jaar heb ik mensen uit de hele wereld en met heel verschillende achtergronden ontmoet. Mij werd dikwijls gevraagd uit te leggen waarom er nóg een multilaterale bank nodig is, en waarin de AIIB zal verschillen van bijvoorbeeld de Wereldbank of de Aziatische Ontwikkelingsbank.

De antwoorden zijn duidelijk. De rol en het belang van Azië in de internationale arena zijn  toegenomen, maar de regio wordt geconfronteerd met ernstige tekortkomingen in de infrastructuur en met netelige bottlenecks. De Aziatische infrastructurele beleggingsbehoeften zijn exponentieel gestegen, en de middelen van de AIIB zullen heel eenvoudig de reeks multilaterale middelen vergroten die beschikbaar zijn om daaraan tegemoet te komen.

Er is bovendien ruimte genoeg voor de AIIB om haar leden te helpen wegen, spoorwegen en havens te moderniseren; de toegang tot elektriciteit te versoepelen; de telecommunicatiediensten uit te breiden; de stedelijke planning vooruit te helpen; en schoon water en sanitaire voorzieningen te bieden. We zullen het goed doen, en we zullen het op de juiste manier doen. En we zullen het samen met anderen doen, als een betrouwbare en aanvullende ontwikkelingspartner.