Skip to main content
sachs308_Arnulf Stoffelpicture alliance via Getty Images_wind power Arnulf Stoffel/picture alliance via Getty Images

Onze koolstofneutrale toekomst

NEW YORK – De oplossing voor de door de mens veroorzaakte klimaatverandering is eindelijk helder in beeld. Dankzij de snelle vooruitgang op het gebied van koolstofneutrale energie-oplossingen en duurzame voedselsystemen is het realistisch om te bedenken dat de wereld de broeikasgasemissies tegen het midden van deze eeuw kan beëindigen, tegen weinig of geen extra kosten en met beslissende voordelen voor de veiligheid en de gezondheid. De voornaamste hinderpaal is de inertie: politici blijven de voorkeur geven aan de fossielebrandstoffenindustrie en de traditionele landbouw, voornamelijk omdat ze niet beter weten of omdat ze corrupt zijn.

Het grootste deel van de opwarming van de aarde en een flinke hoeveelheid luchtvervuiling zijn het gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen: steenkool, olie en gas. De andere belangrijke bron van ecologische verwoesting is de landbouw, inclusief de ontbossing, het excessieve gebruik van kunstmest en de methaanuitstoot door het vee. Het energiesysteem moet overstappen van zwaar vervuilende fossiele brandstoffen naar schone, koolstofneutrale energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, en het voedselsysteem moet overstappen van voedselgranen en vee naar gezondere en voedselrijkere producten. Deze gecombineerde energie- en voedseltransformatie moet ervoor zorgen dat de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen het midden van de eeuw naar nul daalt en vervolgens negatief wordt, omdat de koolstofdioxide in de lucht wordt geabsorbeerd door de bossen en de bodem.

Het bereiken van een netto-nuluitstoot tegen het midden van deze eeuw, gevolgd door een negatieve uitstoot, zou er waarschijnlijk toe leiden dat het doel van het beperken van de opwarming van de aarde tot niet meer dan 1,5º Celsius boven de temperatuur van vóór de Industriële Revolutie kan worden gehaald. Alarmerend genoeg heeft de opwarming van de aarde nu al de 1,1ºC bereikt, en de mondiale temperatuur stijgt ieder decennium met ongeveer 0,2ºC. Dat is de reden dat de wereld op zijn laatst in 2050 een netto nuluitstoot moet verwezenlijken. De overstap naar schone energie zou ieder jaar honderdduizenden sterfgevallen als gevolg van de luchtverontreiniging schelen, en de overstap naar gezonde, ecologisch duurzame diëten zou zo'n tien miljoen sterfgevallen per jaar kunnen voorkomen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/1W55rvm/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions